Economics

นายจ้าง-ลูกจ้าง ม.33 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ทำไงดี เช็คที่นี่เลย!!

“นายจ้าง – ลูกจ้าง ม.33” เข้าเกณฑ์แต่ไม่ได้เงินเยียวยา ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ไทยคู่ฟ้า” ของทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ใน 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม ที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาตามมาตรา 33 ที่ www.sso.go.th/eform_news แล้วไม่พบสิทธิ์ แต่นายจ้างประกอบกิจการอยู่ใน 9 กลุ่มกิจการ ตามประกาศ ศบค. ต้องทำอย่างไร?

นายจ้าง

เรื่องนี้ สำนักงานประกันสังคมแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตน ยื่นร้องทุกข์ขอทบทวนสิทธิได้ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จากนั้นสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบจะบันทึกข้อมูลนายจ้างเข้าระบบภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

โดยสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ที่รับผิดชอบสถานประกอบการ เพื่อยื่นทบทวนสิทธิได้ทันที หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

นายจ้าง

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกหล่นในการโอนเงินรอบแรก ขอให้ท่านเร่งตรวจสอบข้อมูลตนเอง หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน ท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน โดยสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือบัญชีปิด/ไม่เคลื่อนไหวแล้ว ให้ดำเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา

โดยสำนักงานประกันสังคม จะโอนให้อีกรอบในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม ทั้งนี้้ วันที่ 7 สิงหาคม นี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/ สปส.จะแจ้งสาเหตุของกลุ่มที่ตกหล่น ว่าเหตุใดจึงโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้

นายจ้าง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo