Economics

พุ่งเข้าปั๊มด่วน!! โออาร์-บางจากฯ ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด มีผลพรุ่งนี้

พุ่งเข้าปั๊มด่วน!! “โออาร์.-บางจากฯ” ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า PTT Station – บางจากฯ แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

290721 ราคาน้ำมันวันนี้ ส่วนต่าง

โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังนี้ ULG = 37.36, GSH95 = 29.95, E20 = 28.44, GSH91 = 29.68, E85 = 22.94, HSD- B7= 29.49, HSD-B10 = 26.49, HSD-B20 = 26.24,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 34.26 บาทต่อลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

S 158195717

อ่านข่าวเพิ่มเติม