Economics

คลังเผยยอดใช้สิทธิ์ ‘คนละครึ่ง’ ล่าสุดเงินสะพัดแล้ว 3.3 หมื่นล้าน!!

“กระทรวงการคลัง” เผยความคืบหน้าโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิสะสม 21.4 ล้านราย ยอดการใช้จ่ายรวม 33,061 ล้านบาท

ความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จากข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 21.4 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 33,061 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 16,713 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 16,348 ล้านบาท

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 21.4 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 33,061 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 16,713 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 16,348 ล้านบาท

คนละครึ่ง

โฆษกกระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบกลางเพื่อให้ผู้ให้บริการ Food Delivery Platform สามารถเชื่อมต่อกับระบบของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โดยการสั่งอาหารผ่าน Food Delivery Platformได้ เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำธุรกรรมและป้องกันการใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งอาจจะกลายเป็นเรื่องทุจริตได้

ทั้งนี้ ในลำดับถัดไป กระทรวงการคลัง จะหารือในรายละเอียดรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ กับผู้ให้บริการ Food Delivery Platform โดยเร็วซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น ในปัจจุบันยังไม่มีการอนุญาตให้มีการสั่งอาหารผ่าน Food Delivery Platform

คนละครึ่ง
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

สำหรับกรณีที่ผู้ให้บริการFood Delivery Platform รายหนึ่งที่มีการเชิญชวนให้ร้านค้าและประชาชนทำผิดเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 กระทรวงการคลังได้แจ้งให้ผู้ให้บริการดังกล่าวยุติการดำเนินการที่ผิดเงื่อนไขแล้ว และกระทรวงการคลังได้รับแจ้งว่า ผู้ให้บริการดังกล่าวจะให้ความร่วมมือกับกระทรวงการคลังในการยุติการดำเนินการ โดยจะมีการหารือเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบของกระทรวงการคลังให้ถูกต้องต่อไป

โฆษกกระทรวงการคลังได้ย้ำว่า กระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสั่งอาหารผ่าน Food Delivery Platform ภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม