Economics

เปิดตัว ‘Swap&Go’ นวัตกรรมสังคมเมือง สถานีสลับแบต ‘ไม่ต้องรอชาร์จ’

กลุ่ม ปตท. เดินหน้าสร้างนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต มุ่งสู่พลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดตัว Swap&Go รุกธุรกิจให้บริการสลับแบตเตอรี่ แบบไม่ต้องรอชาร์จ รองรับการขยายตัวผู้ใช้งาน “มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” นำร่องเปิดให้บริการ “สถานีสลับแบตเตอรี่” 22 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

กลุ่ม “ไรเดอร์” รับ-ส่งของเดลิเวอรี่ นับว่ามีอัตราการเติบโตสูงในสังคมเมือง “สวอพ แอนด์ โก” (Swap&Go) จึงเข้ามารองรับการขยายตัวของผู้ใช้งาน โดยนำร่อง ในกลุ่มธุรกิจบริการรับ-ส่งอาหาร หรือสิ่งของ (Delivery Service) เป็นต้นแบบนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านพลังงาน ที่ช่วยให้ประเทศไทย เปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

สถานีสลับแบต

นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรม และดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และนางสาวอาวีมาศ สิริแสงทักษิณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด

ร่วมกัน เปิดตัว Swap&Go หรือ สวอพ แอนด์ โก ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่าย Battery Swapping หรือการสลับแบตเตอรี่ แก่ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์)ไฟฟ้า ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น 19 แห่ง และ นอกสถานีบริการ 3 แห่ง

นายนพดล กล่าวว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรง และเป็นความท้าทายของโลกทุกวันนี้ ส่งผลให้หลายประเทศ ต่างแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ ให้เท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral) และเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ที่ทำให้รูปแบบการใช้พลังงาน เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานอนาคต ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สถานีสลับแบต

ปตท. ได้เร่งเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ผลักดันการใช้พลังงานแห่งอนาคต เช่น Renewable Energy และ EV Value Chain ตลอดต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และตอบสนองให้ทัน ต่อการเปลี่ยนผ่านตามทิศทางการใช้พลังงานของประเทศ

“ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การใช้รถมอเตอร์ไซค์กลายเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ Delivery Service และแนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของแนวคิดการออกแบบธุรกิจเพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรมด้านพลังงานให้กับประเทศ”

เปิดตัว Swap&Go กลุ่ม ปตท. เตรียมแผนขยายกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป

Swap&Go บริษัทในเครือ ปตท. ที่ให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ เป็นการสร้าง Business Ecosystem ที่เพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานสะอาด สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างการเติบโตทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ในปี 2564 จะเปิดให้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่ จำนวน 22 แห่ง ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ แบ่งเป็น ภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จำนวน 19 แห่ง และพื้นที่ภายนอก พีทีที สเตชั่น อีก 3 แห่ง ที่พร้อมนำร่องให้บริการลูกค้าในกลุ่ม Delivery Service และมีแผนขยายการให้บริการในกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ ในระยะถัดไป

Swap&Go จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มุ่งดำเนินธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มการสลับแบตเตอรี่แก่ผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องรอชาร์จ เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐาน เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคพลังงานแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

“โออาร์” เดินหน้าสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จ

นายบุญมา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดมลพิษ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

มีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น กว่า 2,000 แห่ง ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ที่พร้อม Transform ให้รองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางทุกรูปแบบ

ปัจจุบัน โออาร์ ได้วางเครือข่ายสถานีชาร์จ EV Station ในพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น แล้วกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ และมีแผนจะขยายเป็น 100 แห่ง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ ภายในปี 2564 และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 300 แห่งในปี 2565 เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล

สถานีสลับแบต

ปูพรม Swap&Go สถานีสลับแบตเตอรี่ทั่วกรุง

โออาร์ เล็งเห็นความสำคัญ ในการส่งเสริมนวัตกรรม และพลังงานสะอาด โดยได้ร่วมวางเครือข่ายสถานีสลับแบตเตอรี่ ปูพรมให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ เพื่อทดลองรูปแบบการดำเนินธุรกิจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สำหรับกลุ่มธุรกิจบริการรับ-ส่งอาหาร หรือสิ่งของ สร้างความมั่นใจในการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ให้แก่กลุ่มไรเดอร์ ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งอาจต่อยอดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ที่สนใจใช้บริการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ให้เข้ามาใช้บริการภายใน พีทีที สเตชั่น ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนารูปแบบของ พีทีที สเตชั่น อย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด “Living Community” เพื่อให้ พีทีที สเตชั่น เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน เป็นสถานที่ ที่จะเติมเต็มความสุข ความอุ่นใจระหว่างเดินทาง เพิ่มธุรกิจใหม่ ๆ

ที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เป็นจุดนัดพบหรือพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนสามารถเป็นช่องทางเสริมสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

thumbnail 05 e1625654938880

Swap&Go ตอบโจทย์กลุ่มไรเดอร์

นางสาวอาวีมาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap&Go) กล่าวว่า  บริษัทได้สำรวจพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้บริการ Delivery หรือ ไรเดอร์ พบว่า ต้องการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่สามารถรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำรายได้สูงสุด

ปัญหาหลักที่ทำให้ยังไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ คือแบตเตอรี่ที่ต้องใช้เวลานานในการรอชาร์จ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง

รูปแบบธุรกิจการให้บริการสลับแบตเตอรี่นี้ สามารถตอบโจทย์การใช้งานให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นออกแบบกระบวนการใช้งานให้ง่าย สะดวก และทันสมัย

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Swap&Go เชื่อมต่อกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่รองรับการใช้งาน เพื่อตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่  ค้นหาตำแหน่งสถานีสลับแบตเตอรี่ จองแบตเตอรี่ใหม่ล่วงหน้า และมีระบบนำทางไปยังสถานี

เมื่อไปถึงสถานีแล้ว สามารถสแกน QR code เพื่อสลับแบตเดิมที่หมดกับแบตใหม่ที่พร้อมใช้งานในตู้ชาร์จด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

Swap&Go มุ่งสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และให้บริการที่เหมาะสมกับสังคมไทย โดยได้นำร่องการพัฒนาตู้แบตเตอรี่ ระบบการชาร์จไฟ และการเชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้ผลิต และให้บริการแบตเตอรี่สวอพชั้นนำ จากประเทศจีน

รวมทั้งจัดหารถมอเตอร์ไฟฟ้า ที่สามารถสลับแบตเตอรี่ได้ มาให้บริการในระบบ จากแบรนด์ MOLINKS รุ่น B-Swap ของค่าย Xiaomi บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลก และอยู่ระหว่างการพัฒนามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานในอนาคต

สถานีสลับแบต

MOLINKS  รุ่น B-Swap ได้รับความนิยมอย่างมากในแพลตฟอร์ม Youpin crowdfunding ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนของทางบริษัท Xiaomi ซึ่ง MOLINKS เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่าง Qianjiang Motorcycle และ Thunder Power Electric Car แบรนด์ที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมรถมอเตอร์ไซค์ ของประเทศจีน

ที่โดดเด่นทั้งงานออกแบบ และประสิทธิภาพของการขับขี่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูง 60 V ความจุ 20 Ah จำนวนสองก้อน โดยสามารถใช้งานได้เป็นระยะทาง 50-70 กิโลเมตรต่อการสวอพแบตเตอรี่ และทำความเร็วสูงสุดได้ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นอกจากนี้ Swap&Go ยังร่วมมือกับบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาแบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศ ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพื่อให้ใช้งานกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

สถานีบริการ Swap&Go ภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 19 แห่ง

 • ปตท. สำนักงานใหญ่
 • รามคำแหง
 • มัยลาภ
 • ลาดพร้าว 23
 • ประชาอุทิศ – ลาดพร้าว
 • ลาดพร้าว 71
 • สุทธิสาร 
 • ลาดพร้าววังหิน
 • เจริญราษฎร์
 • สามย่าน
 • ประชาอุทิศ 2 (แยกเหม่งจ๋าย) 
 • สามแยกพิชัย
 • นานาใต้
 • สนามเป้า
 • สวัสดิการ กรมวิชาการเกษตร
 • ประชาชื่น   
 • กล้วยน้ำไท
 • กำแพงเพชร 2
 • ยานนาวา

นอกสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 3 แห่ง

 • เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาเซนหลุยส์ ซอย 3
 • Once Again Hostel
 • สาขาที่ 3 อยู่ระหว่างพิจารณาพื้นที่ติดตั้ง

thumbnail 04 e1625655018814

thumbnail 03 e1625654979304

thumbnail 08 e1625655038959

อ่านข่าวเพิ่มเติม: