ดูหนังออนไลน์
Economics

เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ “Hello” “How are you ?”วันแรก Phuket Sandbox

เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นายกรัฐมนตรีต้อนรับนักท่องเที่ยวในเที่ยวบิน SQ736 จากสิงคโปร์-ภูเก็ต เที่ยวสุดท้ายของวัน 51 คน ในโครงการ “Phuket Sandbox” เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นวันแรก

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าในวันนี้ (1 ก.ค.64) เวลา 17.30 น. ณ บริเวณทางออกผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายคน

ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   นายสุพัฒนพงษ์ พันธมีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รอให้การต้อนรับ นักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรป ที่เดินทางมาโดยเที่ยวบิน SQ763  เส้นทางบินจากสิงคโปร์มายังจังหวัดภูเก็ต มีผู้โดยสารจำนวน 51 คน

เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว “Hello” และ “How are you ?” สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนยังได้ขอถ่ายรูปและเซลฟี่ร่วมกับนายกรัฐมนตรีด้วย

เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ก่อนหน้านี้ พลเอก ประยุทธ์ พร้อมคณะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตรวจความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยว ตามแผนการเปิดประเทศไทย รับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัว โครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ (Phuket Sandbox)  โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถให้การต้อนรับ

เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมปลูกต้นจิกทะเล ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำป่าชายหาดที่สมบูรณ์ ใช้ปลูกเพื่อปรับภูมิทัศน์ ปลูกให้ร่มเงา เป็นที่นิยมนำมาปลูกในพื้นที่กว้าง หรือปลูกตามริมทะเล พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าตนุ จำนวน 9 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ จากนั้น ได้พูดคุยทักทายเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยนายกรัฐมนตรีขอให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว พร้อมกับขอให้รักษาความสะอาด ให้ปราศจากขยะ และสร้างความรู้ ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและชาวประมง ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม: