Economics

‘เราชนะ’ จบแล้ว!! คลังเผยสร้างเงินหมุนเวียนกว่า 2.7 แสนล้านบาท

“เราชนะ” จบแล้ว!! “กระทรวงการคลัง” เผยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 2.7 แสนล้านบาท

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการเราชนะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เพื่อก่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค

โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยสนับสนุนวงเงินสิทธิ์ช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ จำนวน 33.2 ล้านคน คนละไม่เกิน 9,000 บาท

204742824 1690630164475626 5089047700543319705 n

ทั้งนี้ ได้ดำเนินโครงการสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมียอดใช้จ่ายทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 273,475 ล้านบาท

โฆษกกระทรวงการคลัง ขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกระทรวงการคลังที่มีส่วนสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้

206227298 1690630201142289 6454877390719878495 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม