ดูหนังออนไลน์
Economics

ลุยตั้ง ‘สายการเดินเรือแห่งชาติ’ ลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพแข่งขันไทย

“ศักดิ์สยาม” นำประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ  ปักหมุดทำให้ได้ใน 1 ปี มอบหมายการท่าเรือ ศึกษาความเหมาะสม พร้อมตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งบริษัท 

วันนี้ (30 มิ.ย.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคม จัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการขนส่งทางทะเลของไทยให้มีประสิทธิภาพ

shutterstock 784765822

กระทรวงคมนาคม จะให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย ศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติขึ้นมาใหม่ อันจะช่วยให้ไทยลดการพึ่งพาเรือต่างชาติ ลดต้นทุนการขนส่ง ลดการขาดดุลค่าระวาง และเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับเรือไทย

ตลอดจนช่วยให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งให้คุ้มค่า การขนส่งสินค้า นำเข้าส่งออกทางทะเลจะมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากรอบแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งเห็นชอบแผนการดำเนินงาน (Action Plan) เพื่อเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งได้มอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม และนำเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ พิจารณา ก่อนนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม ยังได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งบริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด โดยมีนายอธิรัฐ เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล แนวทาง และรูปแบบการจัดตั้งบริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด ที่มีความเหมาะสม รวมทั้งประเด็นข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยบข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติต่อไป

ทางด้านนายศักดิ์สยาม กำหนดให้นำเสนอความก้าวหน้าของการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ภายใน 1 เดือน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพิ่มเติม เช่น มอบหมายให้สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่ง และจราจร ศึกษาแบบการลงทุน และการถือหุ้นของบริษัทเดินเรือในประเทศต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางและรูปแบบการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ

มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ศึกษาแนวทางการกำหนดสิทธิประโยชน์ และการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนและจดทะเบียนเรือในประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม