ดูหนังออนไลน์
Economics

คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ได้รับเงินวันไหน เช็คที่นี่ได้เลย

“คนละครึ่งเฟส 3” ใครได้รับ SMS ยืนยันลงทะเบียนสำเร็จแล้ว เตรียมรับเงิน 3,000 บาท โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอป “เป๋าตัง” พร้อมยืนยันเปิดรับลงทะเบียนต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด ณ เวลา 08.32 น. ยังมีสิทธิ์คนละครึ่งเหลืออีก 3,816,788 สิทธิ์

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ของประชาชนว่า จากการเปิดลงทะเบียน 3 วันแรก มีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 26.6 ล้านคน ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. จนกว่าจะครบ 31 ล้านคน

โดยผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือจะลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com และสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐเลยสามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

คนละครึ่งเฟส 3

การลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ประกอบการร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 57,944 ราย และร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และ 2 ที่คาดว่าจะยืนยันเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 1.2 ล้านราย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ เวลา 06.00-22.00 น.

โดยผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว สามารถกดปุ่มเข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com หรือลงทะเบียนผ่านทางสาขา หรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กระทรวงการคลัง ยังไม่มีนโยบายปิดรับการลงทะเบียน จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ทุกวัน จนสิ้นสุดโครงการ คือ 31 ธันวาคม 2564 แต่เชื่อว่า คงไม่มีใครลงทะเบียนช้า เพราะต้องการได้สิทธิครบ 3,000 บาท ซึ่งหากลงทะเบียนช่วง ตุลาคม-ธันวาคม ก็จะได้เพียง 1,500 บาท ไม่ได้สิทธิย้อนหลัง

คนละครึ่งเฟส 3

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการทยอยส่งเอสเอ็มเอสแจ้งผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรก โดยมีกลุ่มที่ได้รับแจ้งว่า “ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564” และกลุ่มที่ได้รับแจ้งว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง”

สำหรับผู้ได้รับสิทธิร่วมโครงการ เมื่อได้รับเอสเอ็มเอสแล้ว ขอให้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (Dipchip) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่

 1. นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขา หรือที่ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทย
 2. ยืนยันตัวตนผ่านตัวเลือก KrungthaiNext ในแอพพลิเคชัน “เป๋าตังเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564”

ทั้งนี้ พบว่ายังมีกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 1-2 เดิม 15 ล้านคน ในจำนวนนี้ 1 ใน 3 หรือประมาณ 5 ล้านคน ยังไม่ได้มีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน แต่ดำเนินการเฉพาะสแกนใบหน้าเท่านั้น ทำให้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เมื่อมีการเริ่มโครงการ จะไม่สามารถใช้จ่ายวงเงินคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอพพลิเคชันได้ จนกว่าจะยืนยันตนให้ถูกต้องก่อน

ไทม์ไลน์การรับเงิน มีดังนี้

ส่วนกลุ่มที่เคยได้เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไว้แล้ว ก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนในขั้นตอนข้างต้นอีก โดยกระทรวงการคลังจะเริ่มโอนเงิน ใช้สิทธิโครงการ 2 ช่วง คือ

 • กรกฎาคม-กันยายน 2564 จำนวน 1,500 บาท
 • ตุลาคม-ธันวาคม 2564 อีก 1,500 บาท

รวมเป็นคนละ 3,000 บาทตลอดโครงการ

วิธียืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส 3

คนละครึ่งเฟส 3

สำหรับวิธีการยืนยันตัวตน มีดังนี้ 

 • เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน สำหรับกรณีลงทะเบียนแล้ว เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน ส่วนหากยังไม่ได้ลงทะเบียน เลือกลงทะเบียน G-Wallet กับโครงการ
 • ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
 • เตรียมถ่ายบัตรประชาชน
 • ถ่ายบัตรประชาชน
 • กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
 • กรอกข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม
 • กรอกข้อมูล CDD
 • เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปฯ Krungthai NEXT หรือ สแกนใบหน้า

คนละครึ่งเฟส 3

สำหรับวิธีการ วิธียืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส 3 ด้วยการสแกนใบหน้า มีดังนี้

คนละครึ่งเฟส 3

กรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่ได้รับสิทธิทันที

ทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนไม่ผ่าน สามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็ม ที่มีเมนู “ยืนยันตัวตน” ของธนาคารกรุงไทย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
 • ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
 • ค้นหาจุดบริการยืนยันตัวตนใกล้คุณ
 • เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
 • ยืนยัน “การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน”
 • ยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน”
 • เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบ ข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน
 • เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก และดำเนินการต่อบนแอป “เป๋าตัง”

คนละครึ่งเฟส 3

ส่วนวิธีการใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งเฟส 3” มีดังนี้

 1. เข้าสู่เมนู “คนละครึ่ง” เพื่อใช้สิทธิ์
 2. ยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ์
 3. กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
 4. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
 5. ยืนยันการชำระเงิน
 6. ใส่รหัส PIN 6 หลัก
 7. บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ

คนละครึ่งเฟส 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม