Economics

เคลียร์ชัด!! ‘คนละครึ่งเฟส 3’ เคยได้สิทธิ์แล้วต้องลงทะเบียนใหม่มั้ยที่นี่มีคำตอบ

ดีเดย์ 14 มิถุนายน 2564 เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ตอบข้อสงสัยเคยได้สิทธิ์แล้วต้องลงทะเบียนใหม่มั้ย อ่านเลย!!

เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความว่า เตรียมตัวให้พร้อมกับการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย โดยรัฐจะสนับสนับสนุนให้ในอัตรา 50% ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน วงเงินรวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 โดยแบ่งวิธีรับสิทธิ ลงทะเบียน ดังนี้

สำหรับผู้ที่รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิ ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” มาก่อน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านสิทธิ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

ทั้งนี้ ย้ำกันอีกครั้งว่า มาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ สามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงมาตรการเดียว

โดยคุณสมบัติผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันที

คนละครึ่งเฟส 3

“คนละครึ่งเฟส 3” ได้เงินวันไหน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อวัน (รัฐจ่าย 150 ผู้ได้สิทธิจ่าย 150) รวมวงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยจะแบ่งจ่าย “เงินเยียวยา” เป็น 2 ช่วง ดังนี้

  • ช่วงที่ 1 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 จำนวน 1,500 บาท
  • ช่วงที่ 2 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท

“คนละครึ่งเฟส 3” ต้องลงทะเบียนหรือไม่

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยได้สิทธิ์ “คนละครึ่งเฟส 1” และ “คนละครึ่งเฟส 2” แล้ว กลุ่มนี้จะได้รับเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใด ๆ เลย

ขณะที่กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิ์ “คนละครึ่งเฟส 1” และ “คนละครึ่งเฟส 2” มาก่อน จะต้องลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 22.00 น.

ทั้งนี้ กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่จะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สำหรับผู้ที่มี G-wallet อยู่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง G-wallet ได้เลย

2. สำหรับผู้ที่ไม่มี G-wallet ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com และเมื่อได้แล้วต้องไปยืนยนตัวตนที่ “ธนาคารกรุงไทย” ตามขั้นตอน

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน “คนละครึ่งระยะที่ 3” มีดังนี้

  • เป็นผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ โครงการอื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ตามต้องการ หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของ ธนาคารกรุงไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม