Economics

‘GC’ ผลประกอบการไตรมาส 1/64 แกร่ง เดินหน้าขาย ‘หุ้นซื้อคืน’ ตามกฏ ตลท.


GC ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 แข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ แจ้งการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศผลประกอบไตรมาส 1/2564 ด้วยกำไรสุทธิ 9,695 ล้านบาท และการปรับพอร์ตในการลงทุนในธุรกิจในเครือเพื่อตอบโจทย์ กลยุทธ์ที่มุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เมื่อสัปดาห์ก่อน

S 1336504

ต่อมาในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) GC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) จำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายคือ 0.495% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือ 22,300,000 หุ้น โดยเป็นหุ้นเดิมที่บริษัทฯ เคยทำการซื้อคืนไว้ในปี 2562

การจำหน่ายหุ้นซื้อคืนในครั้งนี้ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน หลังเสร็จสิ้นโครงการ Treasury Stock ในระยะเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี โดยปัจจุบันเหลือระยะเวลาดำเนินการในกรอบดังกล่าวประมาณ 18 เดือน หรือระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึง 9 ธันวาคม 2565

จากการประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก ที่เริ่มฟื้นตัวภายหลังวิกฤติโควิด 19 และราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้น

การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานไปตามกฏเกณฑ์ของตลท. ซึ่งถือว่า เป็นจำนวนหุ้นน้อยมาก คือเพียง 0.495% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสูงสุด เนื่องจากมีเวลาดำเนินการนานถึง 1.5 ปี ทำให้บริษัทฯ สามารถ ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการขยายการลงทุนโครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และโปร่งใส

ทั้งนี้ การซื้อคืนหุ้น (treasury stock) ตลอดจนการจำหน่ายคืน ที่เพิ่งแจ้ง ตลท. ไป ยังช่วยให้บริหารสภาพคล่องส่วนเกิน และแสดงถึงความมั่นใจในธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

GC มีกลยุทธ์ และแนวทางเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ให้เติบโตในเวทีโลก เพื่อรองรับการขยาย และเพิ่มความยืดหยุ่นของธุรกิจในอนาคต ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักลงทุนไทย และต่างประเทศ รวมถึงความมุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบองค์กร เพื่อความยั่งยืนในระดับสากล

มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม