Economics

รอเลย! พรุ่งนี้ ‘ม33เรารักกัน’ โอน 1,000 บาท เปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ์

“ผู้ประกันตน” รอเลย! พรุ่งนี้ (24 พ.ค.) “ม33เรารักกัน” โอน เยียวยา 1,000 บาท เปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ์ง่าย ๆ

พรุ่งนี้ (24 พ.ค.) ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างสถานประกอบการ) ได้เฮ! เพราะ โครงการ ม33เรารักกัน เฟสที่ 2 จะโอนวงเงินเยียวยาโควิด – 19 รอบใหม่จำนวน 1,000 บาทเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังและบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของผู้ได้รับสิทธิ์

ม33เรารักกัน โอน

พรุ่งนี้ “ม33เรารักกัน” โอน 1,000 บาท

โครงการ ม33เรารักกัน เฟส 2 จะช่วยเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคมจำนวน 8.11 ล้านคนทั่วประเทศ ต่อเนื่องจากเฟสที่ 1

โดยผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยาในเฟสที่ 1 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจะได้รับเงินเยียวยาในเฟสที่ 2 ทันทีแบบอัตโนมัติคนละ 2,000 บาท

สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยาในเฟสที่ 2 จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบละ 1,000 บาท ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
  • ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ผู้ประกันตนที่ได้รับวงเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ ซึ่งวงเงินดังกล่าวสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการที่กำหนดได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมกำหนดไว้แค่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โครงการ-ม33เรารักกันเฟส2-1

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับวงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถใช้วงเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ”

ลักษณะกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ก็มีหลากหลาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ธงฟ้า, กิจการ OTOP, สินค้าทั่วไป, โรงแรม/ที่พัก, สุขภาพ/ความงาม, ขนส่งสาธารณะ, รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด และสุขภาพ/การแพทย์

โดยผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถค้นหาผู้ประกันการที่เข้าร่วมโครงการได้ คลิกที่นี่

 

เปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ์

การตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา “ม33เรารักกัน เฟส 2” สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com คลิกที่นี่

2.กดปุ่มสีน้ำเงิน “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”

เช็คสิทธิ์ ม33เรารักกัน

3.เข้าหน้าตรวจสอบสถานะและกรอกข้อมูลตามที่กำหนด ได้แก่

  • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง
  • ชื่อ – นามสกุลภาษาไทย
  • คลิกเลือกว่ามีวัน/เดือน/ปีเกิด หรือมีเฉพาะเดือนและปีเกิด หรือมีเฉพาะปีเกิด จากนั้นกรอกข้อมูลวัน/เดือน/ปีเกิดตามที่เลือกไว้ โดยต้องกรอกข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น
  • คลิกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”

ม33เรารักกัน กรอกข้อมูล ตรวจสอบสถานะ

4.ระบบประมวลผลและแจ้งข้อมูลว่าได้รับสิทธิหรือไม่

  • ถ้าหากได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งว่า “หมายเลขบัตรประชาชน XXXXXXXXX6311 ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” ท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสิทธิ ม33เรารักกันตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564)” นอกจากนี้ระบบจะแสดงตารางเงินเยียวยา ซึ่งมีวงเงินโอนเข้าแล้ว 4 งวดและเหลืออีก 2 งวดที่จะโอนเข้าในวันที่ 24 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

sdfsdfsdf 1

  • ถ้าหากไม่ได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งว่า “ดำเนินการไม่สำเร็จ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo