ดูหนังออนไลน์
Economics

‘ม.33’ เตรียมรับเยียวยา 2,000 บาท ได้ลดเงินสมทบ 2.5% นาน 3 เดือน

ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ระลอกที่ 3 รัฐบาลได้ออกมาตราการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33) ในระบบประกันสังคม 2 ด้าน

ด้านแรกคือ ผู้ประกันตน ม.33 จะได้รับเงิน เยียวยา 2,000 บาท จาก โครงการ ม33เรารักกัน เฟสที่ 2

อีกด้านหนึ่ง ผู้ประกันตนจะได้รับ การลดหย่อนอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเหลือ 2.5% ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ม.33 เยียวยา

“ม.33” เตรียมรับ เยียวยา 2,000 บาท

ผู้ประกันตน ม.33 รอเลย! รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาโควิด – 19 จำนวน 2,000 บาทผ่านโครงการ ม33เรารักกัน เฟสที่ 2 ในปลายเดือนนี้

สำหรับโครงการเยียวยาเฟสที่ 2 จะโอนวงเงินให้ผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 8.11 ล้านคน ที่ได้รับการเยียวยาในเฟสที่ 1 แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยาในเฟสที่ 2 จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบละ 1,000 บาท ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
  • ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ผู้ประกันตนที่ได้รับวงเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ ซึ่งวงเงินดังกล่าวสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการที่กำหนดได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมกำหนดไว้แค่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โครงการ-ม33เรารักกันเฟส2-1

วงเงิน ม33เรารักกัน สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ”

ลักษณะกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ก็มีหลากหลาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ธงฟ้า, กิจการ OTOP, สินค้าทั่วไป, โรงแรม/ที่พัก, สุขภาพ/ความงาม, ขนส่งสาธารณะ, รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด และสุขภาพ/การแพทย์

ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถค้นหาผู้ประกันการที่เข้าร่วมโครงการได้ คลิกที่นี่

 

“ประกันสังคม” ลดเงินสมทบนาน 3 เดือน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ….. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตน ม.33 จากเดิม 5 % เหลือ 2.5 % ของค่าจ้างผู้ประกันตน เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างงวดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564

การลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมรอบใหม่ จะส่งผลดังนี้

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ภาคบังคับ) จ่ายเงินสมทบ 2.5% ของค่าจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 375 บาทต่อคนต่อเดือน จากปกติจ่าย 5% แต่สูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน

กระทรวงแรงงานประเมินว่า มาตรการนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11.1 ล้านคน ได้รวม 9,487 ล้านบาท

ประกันสังคม ลดเงินสมทบ 2 ม.33

“ม.33” คือใคร?

ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคมมีทั้งหมด 3 กลุ่ม หนึ่งในนั้นคือ ผู้ประกันตน ม.33 ที่มีประมาณ 11 ล้านคนทั่วประเทศ

สำหรับผู้ประกันตน ม.33 คือ ลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี และทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป เรียกง่าย ๆ ว่าส่วนใหญ่เป็น “กลุ่มพนักงานเอกชน หรือ มนุษย์เงินเดือน”

ตามปกติผู้ประกันตนกลุ่มนี้จะจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 5% ของค่าจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ 7 ด้านจากกองทุน ประกันสังคม ได้แก่ เจ็บป่วย เสียชีวิต ว่างงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

 อ่านข่าวเพิ่มเติม