ดูหนังออนไลน์
Economics

เหตุเพราะโควิด!! รัฐหั่นเป้าส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่เหลือ 5 หมื่นคน

“โฆษกรัฐบาล” เผยที่ประชุมครม. ปรับลดเป้าหมายโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่เหลือ 50,000 คน จากเดิม 260,000 คน สอดคล้องกับการจ้างงานที่ต่ำลงจากการระบาดของโควิด

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ปรับปรุงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน โดยปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการจาก 260,000 คน เป็น 50,000 หรือลดลงประมาณ 210,000 คน และปรับลดกรอบวงเงินของโครงการจากเดิม 19,462.001 ล้านบาท เป็น 3,209.798 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 16,252.202 ล้านบาท

โดยสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้โครงการ มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ส่งผลให้ความต้องการจ้างงานในตลาดแรงงานอยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงความต้องการของนายจ้างและผู้จบการศึกษาใหม่ไม่สอดคล้องกัน โดยส่วนใหญ่สถานประกอบการต้องการจ้างงานในตำแหน่งฝ่ายผลิตหรือภาคบริการ แต่ผู้จบการศึกษาใหม่มีความต้องการทำงานในสำนักงาน

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ณ วันที่ 31 มีนาคมนี้ ว่า ผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564 จำนวน 323.566 ล้านบาท คิดเป็น 1.66% ของวงเงินที่อนุมัติ

โดยมีผู้จบการศึกษาใหม่ได้รับอนุมัติจ้างงาน รวม 17,511 คน หรือคิดเป็น 6.74% แบ่งตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี จำนวน 11,250 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2,409 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,393 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2,469 คน

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้มีการอนุมัติการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 6,739 คน เป็น 24,250 คน เนื่องจากมีผู้จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ภายหลังการปรับปรุงกรอบวงเงินโครงการจะทำให้กรอบวงเงินกู้คงเหลือตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มขึ้นจาก 166,524.645 ล้านบาท เป็น 182,776.847 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม