ดูหนังออนไลน์
Economics

ภูเก็ตเฮ! บอร์ด PPP ไฟเขียวโครงการ ‘ทางด่วน สายกะทู้ – ป่าตอง’ 1.4 หมื่นล้าน

ชาวภูเก็ตเฮ! บอร์ด PPP ไฟเขียวโครงการร่วมทุนสร้าง “ทางด่วน สายกะทู้ – ป่าตอง” มูลค่า 1.4 หมื่นล้าน ให้สัมปทานเอกชน 35 ปี

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ด PPP) เปิดเผยถึงผลการประชุมบอร์ด PPP ครั้งที่ 2/2564 ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันนี้ (17 พ.ค.) ว่า

ทางด่วน สายกระทู้ - ป่าตอง

บอร์ด PPP มีมติเห็นชอบหลักการของโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) สายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนรวม 1.4 หมื่นล้านบาท ในรูปแบบการลงทุน PPP Net Cost ระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี โดยนับจากวันที่ กทพ. แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

การลงทุนรูปแบบ PPP Net Cost ดังกล่าว ภาครัฐจะรับผิดชอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินวงเงิน 5,792 ล้านบาท ในขณะที่เอกชนรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียด การก่อสร้าง และการดำเนินการและบำรุงรักษา โดยเอกชนจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนทั้งหมดให้แก่ภาครัฐก่อนเริ่มดำเนินงาน (BTO)

โครงการทางด่วน สายกะทู้ – ป่าตอง จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน แก้ปัญหาจราจร และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเดินทางระหว่างเมืองภูเก็ตและหาดป่าตอง และมอบหมายให้ กทพ. เร่งรัดจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป เช่น ความพร้อมเรื่องที่ดินของโครงการ พร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังรับทราบความคืบหน้าและเร่งรัดโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในกลุ่ม High Priority PPP Project ตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 – 2570 ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดการลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้ ตลอดจนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของเอกชน

ขณะเดียวกันบอร์ด PPP ได้รับทราบแนวทางการกำหนดรายละเอียดในการวิเคราะห์ถึงหลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาความสำคัญของโครงการร่วมลงทุน ตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการพิจารณาความสำคัญของโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 – 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการในกลุ่มดังกล่าวภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 มีกรอบการพิจารณาที่ชัดเจน และช่วยให้การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะมีความคล่องตัว และเป็นไปตามแผนที่กำหนด

โครงการก่อสร้าง ทางด่วน สายกะทู้ – ป่าตอง ในจังหวัดภูเก็ต มีระยะทาง 3.98 กิโลเมตร โดยผ่านการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การลงทุนเป็นรูปแบบ PPP Net Cost ให้สัมปทานภาคเอกชนเป็นระยะเวลา 35 ปี แบ่งเป็นก่อสร้าง 5 ปี และบริหารซ่อมบำรุง 30 ปี วงเงินลงทุนของโครงการอยู่ที่ราว 14,177 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเวนคืน 5,792 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง 8,385 ล้านบาท

โครงการมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) อยู่ที่ 20% คาดว่าหากได้รับงบประมาณเวนคืนปี 2564 จะใช้เวลาเวนคืน 1 ปี และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2566 แล้วเสร็จในปี 2569

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาการจราจรและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทาง โดยจะเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถจักรยานยนต์ 15 บาท รถ 4 ล้อ 45 บาท รถ 6 – 10 ล้อ 85 บาท และมากกว่า 10 ล้อ 130 บาท คาดว่าปริมาณการจราจรในปีแรกเมื่อเปิดใช้ในส่วนของรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 28,488 คันต่อวัน และรถยนต์ 24,216 คันต่อวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม