Economics

‘ออมสิน-ธ.ก.ส.’ เปิดให้กู้ ‘สินเชื่อสู้ภัยโควิด’ เช็คคุณสมบัติที่นี่เลย!

“ออมสิน – ธ.ก.ส.” เปิดให้กู้ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด” สูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% นาน 3 ปี ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 วงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาท ปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน วงเงินรวม 1 หมื่นล้าน และผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีก 1 หมื่นล้านบาท โดยประชาชนสามารถกู้ได้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน นาน 3 ปี ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ไม่ต้องใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ และขอสินเชื่อได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รวบรวมเงื่อนไข รายละเอียดการขอสินเชื่อ ดังนี้

ออมสิน

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธนาคารออมสิน

สำหรับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อที่ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” ของธนาคาร ออมสิน ได้แก่

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 • ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
 • มีแอปพลิเคชั่น “MyMo” ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เนื่องจาก สินเชื่อสู้ภัยโควิด–19 ของธนาคารออมสินจะต้องขอสินเชื่อผ่านแอปฯ MyMo เท่านั้น

นอกจากนี้ การลงทะเบียนที่จะเริ่มต้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการเปิดลงทะเบียนเฟสแรก สำหรับกลุ่มลูกค้า ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัดเท่านั้น ส่วนลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ จะเปิดให้ลงทะเบียนถัดไป อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินโดยตรง หมายเลข 1115

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยได้รับสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท และสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50,000 บาท สามารถขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ได้

สำหรับขั้นตอนการขอ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด” จากแอพพลิเคชั่น “MyMO” มีดังนี้

 1. เข้าแอพพลิเคชั่นมายโม่เลือกเมนู “สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย โควิด-19”
 2. อ่านเงื่อนไข และรายละเอียดของสินเชื่อให้เข้าใจ ก่อนกดยอมรับ
 3. กรอกเลขหลังบัตรประชาชนและกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
 4. ระบบจะปรากฏจำนวนสินเชื่อที่เราได้รับพร้อมรายละเอียด จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏ และเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารอยู่ระหว่างเร่งขยายฐานผู้มีสิทธิขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ลงระบบแอปพลิเคชัน MyMo ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุด สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด จะขยายสิทธิเป็น 2 ล้านราย ให้สามารถกดขอสินเชื่อได้ในช่วงเย็นของวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และขยายเพิ่มเป็น 6 ล้านรายทั่วประเทศ ภายในต้นสัปดาห์ถัดไป ซึ่งเร็วขึ้นกว่าแผนงานเดิม

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยกู้ สินเชื่อออมสิน ตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มาแล้ว ทั้งที่เป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท/ราย และสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ราย มีสิทธิขอกู้โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ครั้งนี้ได้อีก โดยสามารถกดรับสิทธิได้ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เช่นเดียวกัน

“จึงขอแจ้งให้ประชาชนโปรดติดตาม และกดเข้าแอป เพื่อตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้ง หากสนใจรายละเอียดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ โปรดติดต่อ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือสอบถามได้ที่ facebook : GSB Society” นายวิทัย กล่าว

ออมสิน

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จาก “ธ.ก.ส.”

โดยคุณสมบัติผู้กู้ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” มีดังนี้

 • เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร สัญชาติไทยอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ ดังนี้

 1. ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร
 2. ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ

ทั้งนี้ ช่องทางแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัย ผ่าน Line Official BAAC Family

อ่านข่าวเพิ่มเติม