ดูหนังออนไลน์
Economics

เฮ! ประกันสังคมลดเงินสมทบ ‘นายจ้าง – ผู้ประกันตน’ รอบใหม่ มิ.ย. – ส.ค. 64

ประกันสังคม ลดเงินสมทบรอบใหม่ ‘นายจ้าง – ผู้ประกันตน’ เดือน มิ.ย. – ส.ค. 64 รอเรื่องเข้า ครม. สัปดาห์หน้า

วันนี้ (14 พ.ค.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ….. โดยให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละ 5% เหลือฝ่ายละ 2.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือนในงวดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 ส่วนงวดเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้ส่งเงินสมทบอัตราเดิม

ลดเงินสมทบ ประกันสังคม 2564 สุชาติ

ประกันสังคม ลดเงินสมทบรอบใหม่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอก 3 ทั้งนี้ จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสัปดาห์หน้า

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า การลดเงินสมทบในครั้งนี้ จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนายจ้างและผู้ประกันตน แบ่งเป็น นายจ้าง จำนวน 485,113 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,164,384 คน และผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,832,500 คน สามารถนำเงินสมทบที่ลดลงไปใช้จ่าย เพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,163 ล้านบาท อันเป็นการลดปัญหาทางการเงิน ของนายจ้างและผู้ประกันตน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ประกันตนดีขึ้น และเป็นการรักษาระดับการจ้างงานของนายจ้างอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม