COVID-19

ครม. ถกหาข้อยุติ ‘การบินไทย’ จับตาปม ‘เพิ่มทุน 5 หมื่นล้าน – ดึงมาเป็น รสก.?’


วันนี้ (11 พ.ค.) ครม. ตัดสินชะตา “การบินไทย” จับตาปมเดือด “เพิ่มทุน 5 หมื่นล้าน – ดึงกลับเป็น รสก.”?

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (11 พ.ค.) กระทรวงการคลังจะนำเแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าหารือในที่ประชุมอีกครั้งเพื่อหาข้อยุติ ก่อนจะมีการประชุมเจ้าหนี้การบินไทยเพื่อโหวตแผนฟื้นฟูฯ ในพรุ่งนี้ (12 พ.ค.)

ประเด็นที่ต้องจับตา คือ การพิจารณาเพิ่มทุน 5 หมื่นล้านบาทให้การบินไทยตามแผนฟื้นฟูฯ และการพิจารณานำการบินไทยกลับเป็นรัฐวิสาหกิจประเภท 3 เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถค้ำประกันเงินกู้หรือเพิ่มทุนได้อีกครั้ง

ครม. การบินไทย รสก.

นอกจากนี้ ครม. มีวาระพิจารณารายละเอียดและไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยาโครงการม33เรารักกันและโครงการเราชนะ เพิ่มเติม 2,000 บาทต่อคน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ระลอกที่ 3 ให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ หาก ครม. มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ก็จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยใช้งบประมาณ 85,000 บาทและมีไทม์ไลน์ดังนี้

  • โครงการเราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคน

1.ผู้ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง งวดแรกจำนวน 1,000 บาท วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และโอนงวดที่ 2  อีก 1,000 บาท วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

2.โครงการเราชนะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) และกลุ่มเปราะบางผู้ใช้บัตรประชาชน งวดแรกจำนวน 1,000 บาท วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และโอนงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

  • โครงการ ม33เรารักกัน จำนวน 27 ล้านคน

โครงการ ม33เรารักกัน งวดที่ 1 จำนวน 1,000 บาท วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และโอนงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม