Economics

เกษตรกรต้องรู้!! ธ.ก.ส. ไฟเขียวขยายเวลารับทำประกันภัยข้าวนาปี 64

เกษตรกรต้องรู้!! “ธ.ก.ส.” ไฟเขียวขยายเวลารับทำประกันภัยข้าวนาปี 64 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต เฉพาะ 42 จังหวัด ถึง 31 พฤษภาคมนี้

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้เปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต โดยใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่ ซึ่งกระจายตัวอย่างรวดเร็ว ธ.ก.ส. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้หารือร่วมกัน และเห็นชอบในการขยายระยะเวลาในการขายกรมธรรม์โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในกลุ่มที่ 1 พื้นที่ 42 จังหวัด ได้แก่

shutterstock 1849212037

 1. กำแพงเพชร
 2. นครสวรรค์
 3. พิจิตร
 4. พิษณุโลก
 5. เพชรบูรณ์
 6. สุโขทัย
 7. อุทัยธานี
 8. นครพนม
 9. มหาสารคาม
 10. ร้อยเอ็ด
 11. สกลนคร
 12. หนองคาย
 13. อุดรธานี
 14. นครราชสีมา
 15. บุรีรัมย์
 16. ยโสธร
 17. ศรีสะเกษ
 18. สุรินทร์
 19. อุบลราชธานี
 20. อำนาจเจริญ
 21. ชัยนาท
 22. นนทบุรี
 23. ปทุมธานี
 24. พระนครศรีอยุธยา
 25. ลพบุรี
 26. สระบุรี
 27. สิงห์บุรี
 28. อ่างทอง
 29. ชลบุรี
 30. ฉะเชิงเทรา
 31. ระยอง
 32. สระแก้ว
 33. จันทบุรี
 34. ปราจีนบุรี
 35. ตราด
 36. นครนายก
 37. สมุทรปราการ
 38. นครปฐม
 39. สมุทรสงคราม
 40. สมุทรสาคร
 41. สุพรรณบุรี
 42. กรุงเทพมหานคร

สำหรับจังหวัดอื่น ๆ ยังคงสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิม ได้แก่ กลุ่มที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้แก่

 1. เชียงราย
 2. เชียงใหม่
 3. น่าน
 4. แพร่
 5. พะเยา
 6. แม่ฮ่องสอน
 7. ลำปาง
 8. ลำพูน
 9. อุตรดิตถ์
 10. กาฬสินธุ์
 11. ขอนแก่น
 12. บึงกาฬ
 13. มุกดาหาร
 14. เลย
 15. หนองบัวลำภู
 16. ชัยภูมิ

กลุ่มที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้แก่

 1. ตาก
 2. กาญจนบุรี
 3. ราชบุรี
 4. เพชรบุรี
 5. ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มที่ 4 พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แก่

 1. กระบี่
 2. ชุมพร
 3. พังงา
 4. ภูเก็ต
 5. ระนอง
 6. สุราษฎร์ธานี
 7. ตรัง
 8. นครศรีธรรมราช
 9. นราธิวาส
 10. ปัตตานี
 11. พัทลุง
 12. ยะลา
 13. สงขลา
 14. สตูล

ทั้งนี้ กรมธรรม์การประกันภัยข้าวนาปี ในส่วนของการประกันภัยขั้นพื้นฐาน (Tier 1) อัตราค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 55 – 230 บาทต่อไร่ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ความเสี่ยง โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 58 บาทต่อไร่ และกรณีเป็นเกษตรกรลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อ ธ.ก.ส. ธนาคารจะจ่ายสมทบส่วนที่เหลือให้เต็มจำนวน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประกันภัยฟรี

โดยให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม/ฝนตกหนัก ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ/พายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว/น้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และช้างป่า วงเงินคุ้มครองจำนวน 1,260 บาทต่อไร่ และในกรณีเกิดภัยศัตรูพืช/โรคระบาด วงเงินคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ เป้าหมายการทำประกันภัยบนพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ 46 ล้านไร่

กรณีทำประกันภัยส่วนเพิ่ม (Tier 2) ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 24-101 บาทต่อไร่ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ความเสี่ยง เมื่อเกิดภัยธรรมชาติจะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 240 บาทต่อไร่ รวมเงินประกันภัยที่ได้รับ 1,500 บาทต่อไร่ และกรณีเกิดภัยศัตรูพืช โรคระบาด ได้รับวงเงินคุ้มครองเพิ่ม 120 บาทต่อไร่ รวมเงินประกันภัยที่ได้รับ 750 บาทต่อไร่

นายธนารัตน์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อ ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงต่ำ จะได้รับสิทธิ์ประกันภัยฟรี ไม่ต้องมาติดต่อธนาคาร โดย ธ.ก.ส. จะดำเนินการให้ทั้งหมด ส่วนเกษตรกรทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงปานกลางและสูง สามารถซื้อประกันภัย ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน BAAC INSURE โดยเป็นการซื้อประกันภัยด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติ IOS และ Android หรือขอทำประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงนำบัตรประชาชนไปติดต่อก็สามารถทำประกันภัยได้ทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK