Economics

พรุ่งนี้ วันหยุด ‘พืชมงคล’ ฟรีค่าทางด่วน 3 สาย 60 ด่าน

พรุ่งนี้ (10 พ.ค.) วันหยุด “พืชมงคล” การทางพิเศษฯ เปิดฟรีทางด่วน 3 สาย 60 ด่าน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) ของทางด่วนรวม 3 สายทาง ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เนื่องในวันพืชมงคล ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ดังนี้

วันพืชมงคล ทางด่วนฟรี

  • ทางด่วนเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน
  • ทางด่วนศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
  • ทางด่วนอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

ทั้งนี้ วันพืชมงคล เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสัมปทานทางด่วน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ.  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) จะยกเว้นค่าทางด่วนในวันหยุดราชการประจำปี เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

7AF53D06 4986 4AD4 BCEA 42BB6C498AFE

อ่านข่าวเพิ่มเติม