Economics

เยียวยารอบใหม่ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รับ 2 เด้ง ‘เราชนะ – เติมเงิน 1,200 บาท’

เยียวยารอบใหม่ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน” รับ 2 เด้ง “เราชนะ 2,000 บาท – เติมเงินซื้อของ 1,200 บาท” ทยอยจ่ายยาว ๆ ถึงสิ้นปี 2564

เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด – 19 ระลอกใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจำนวน 6 โครงการ

ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือที่มักเรียกกันว่า “บัตรคนจน” ก็เป็นกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือในมาตรการ เยียวยารอบใหม่ ด้วย ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปติดตามพร้อมกัน!

เยียวยารอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เยียวยารอบใหม่ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

ในการเยียวยาโควิด – 19 รอบใหม่นี้ เบื้องต้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลือ 2 รายการ ดังนี้

 • โครงการเพิ่มวงเงินเยียวยาเราชนะ วงเงินรวม 2,000 บาท โดยแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และสิ้นสุดการใช้จ่ายในเดือนมิถุนายน 2564 ส่วนจะเริ่มจ่ายเงินวันไหนนั้น จะต้องรอติดตามรายละเอียดจากที่ประชุม ครม. สัปดาห์หน้า
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 วงเงินรวม 1,200 บาท ซึ่งจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าในบัตรฯ จากปกติอีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

รียกได้ว่า มติ ครม. ที่ออกมาในครั้งนี้ จะช่วยเยียวยาผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปจนถึงปลายปีเลยทีเดียว

มาตรการเยียวยา เราชนะ บัตรคนจน

ยังไม่เปิดสมัคร “บัตรคนจน” รอบใหม่

สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งต้องการสมัคร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่คงต้องร้องเพลงรอไปก่อน เพราะก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่า จะไม่เปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่จนกว่ามาตรการเยียวยาโควิด – 19 จะสิ้นสุด โดยรายละเอียดในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คร่าว ๆ มีดังนี้

 • เปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณารายได้ของผู้ถือบัตรฯ จากเดิมพิจารณารายได้เป็นรายบุคคล ก็จะเปลี่ยนเป็นดูรายได้ของครอบครัวแทน เพราะบางกรณีครอบครัวมีรายได้สูง แต่ผู้ถือบัตรฯ ไม่มีชื่อในทรัพย์สินหรือไม่มีรายได้ในระบบ ทำให้ผ่านเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่า จะกำหนดรายได้ครอบครัวผู้ถือบัตรฯ ไว้ไม่เกินเท่าไหร่
 • เพิ่มเงื่อนไขผู้ลงทะเบียนต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้ของครอบครัว เพื่อให้กระทรวงการคลังติดตามว่า รายได้ของผู้ถือบัตรฯ และครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หากครอบครัวไหนมีรายได้เกินเกณฑ์ ก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากระบบ รวมถึงติดตามว่า ผู้ถือบัตรฯ ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ มากน้อยแค่ไหน
 • ในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ผู้ถือฯ จะได้รับความช่วยเหลือพื้นฐานเหมือนเดิม ได้แก่ ค่าซื้อสินค้า 200 – 300 บาทต่อเดือน, ค่าเดินทาง และส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
 • ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบันจำนวน 13.8 ล้านรายทั่วประเทศ จะต้องลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิด้วย เพื่อคัดกรองว่ายังเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือหรือไม่
 • หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรฯ ทุกปี
 • การเปิดลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ จะดำเนินการเมื่อสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย และมาตรการเยียวยาโควิด – 19 ต่าง ๆ เช่น โครงการเราชนะ สิ้นสุดลง

ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดคร่าว ๆ ที่กระทรวงการคลังเปิดเผยออกมา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา จึงสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ตลอดเวลา และยังมีความไม่แน่นอนสูง เพราะสถานการณ์โควิด – 19 ภายในประเทศยังไม่สงบลง

shutterstock 1800007750 e1614656425842

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” คืออะไร?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่มักเรียกกันติดปากว่า บัตรคนจน เป็นความช่วยเหลือและสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ความช่วยเหลือและสวัสดิการต่าง ๆ จะโอนเข้าบัตรฯ ทุกเดือน ซึ่งความช่วยเหลือในแต่ละเดือนก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบาย งบประมาณ และคุณสมบัติของผู้ถือบัตรฯ แต่ละคน เช่น ผู้พิการที่ถือ บัตรคนจน ก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท หรือผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็จะได้รับวงเงินค่ารถไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) เพิ่มเติมด้วย

สำหรับความช่วยเหลือตามปกติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในปัจจุบันมีดังนี้

 • ค่าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
 • วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม)
 • ค่าน้ำประปาฟรี
 • ค่าไฟฟ้าฟรี
 • เบี้ยความพิการเพิ่มเติม

อ่านข่าวเพิ่มเติม