ดูหนังออนไลน์
Economics

คนละครึ่งเฟส 3 เตรียมพร้อม!! จ่อเปิดลงทะเบียนใหม่ภายใน มิ.ย.นี้

คนละครึ่งเฟส 3 เตรียมพร้อม!! “กระทรวงการคลัง” จ่อเปิดลงทะเบียนใหม่ช่วงเดือนมิถุนายนนี้ให้ครอบคลุม 31 ล้านคน พร้อมเปิดรายละเอียด “มาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้” ที่นี่

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เป็นประธาน จะมีการพิจารณารายละเอียดของมาตรการในการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบของโควิดระลอกใหม่เพิ่มเติม

ในส่วนของมาตรการ “เราชนะ” และมาตรการ “ม33 เรารักกัน” ซึ่งจะมีการเพิ่มวงเงินสิทธิ์ให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์อีกสัปดาห์ละ 1 พันบาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมครละ 2,000 บาท โดยใช้งบประมาณ 8.55 หมื่นล้านบาท หลังจากนั้น จะเร่งเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้เม็ดเงินใหม่เข้าสู่มาตรการได้ไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2564

คนละครึ่งเฟส 3

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้หรือตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 รัฐบาลยังเตรียมที่จะออกมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ เพื่อเป็นการฟื้นฟู เพื่อดูแลประชาชน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการดูแลฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเมื่อสถานการณ์การระบาดคลี่คลายในระยะต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการรักษาระดับและทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมาตรการที่ออกมาจะเน้นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ครอบคลุมกว่า 51 ล้านคน

โดยมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2564 ประกอบด้วย โครงการเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเยียวยยากลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ครอบคลุม 16.15 ล้านคน โดยจะให้วงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/ บัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ ณ ร้านธงฟ้า ร้านค้า และผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน คิดเป็น 1.2 พันบาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.2564)

ขณะที่โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ครอบคลุม 31 ล้านคน แบ่งเป็น ประชาชนที่อยู่ในโครงการอยู่แล้ว 15 ล้านคน และจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน เงื่อนไขโครงการยังเป็นเหมือนเดิม โดยโครงการจะเริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

กระทรวงการคลัง คาดว่า จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 ให้ครอบคลุม 31 ล้านคน ได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้ โดยกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิม 15 ล้านคน จะต้องเข้าไปยืนยันตนใช้สิทธิ์ ที่แอพพลิเคชันเป๋าตัง หรือ จะเลือกสละสิทธิ์ เพื่อไปใช้มาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น” นางสาวกุลยา กล่าว

คนละครึ่งเฟส 3

ขณะที่มาตรการใหม่สำหรับกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ และมีรายได้ค่อนข้างสูง คือ มาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งรัฐจะสนับสนุน e-Voucher ค่าซื้อสินค้า ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ไม่เกิน 5 พันบาทต่อคนต่อวัน สะสมสูงสุดไม่เกิน 7 พันบาทต่อคน โดยการใช้จ่ายจะได้รับ e-Voucher ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 และใช้จ่าย e-Voucher ได้ในเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2564 ซึ่งการใช้จ่ายจะดำเนินการผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยมาตรการนี้ครอบคลุม 4 ล้านคน

“มาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องมีการเติมเงินเพื่อใช้จ่ายผ่านแอพลิเคชั่น เป๋าตัง ในแบนเนอร์มาตรการ ยิ่งใช้ยิ่งได้เท่านั้น และสามารถใช้ได้กับ ทุกร้านค้าที่เข้าเงื่อนไข ซึ่งรวมถึง ห้างสรรพสินค้า เซเว่นอีเลฟเว่น ก็ใช้ได้ และระบบจะให้คืน เป็น e-Voucher ไม่ใช่เงินสด ซึ่งรัฐจะสนับสนุน e-Voucher ให้ที่ประมาณ 10-15% หรือ หากต้องการใช้สิทธิ์ เพื่อให้ได้ e-Voucher สูงสุด 7 พันบาท ต้องเติมเงินเข้าระบบใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 7 หมื่นบาท ซึ่งถือว่าสูงมาก เพราะต้องการกระตุ้นให้ผู้มีกำลังซื้อใช้จ่ายจริง” นางสาวกุลยา กล่าว

ทั้งนี้ มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศนั้น มาตรการใหม่อย่าง ยิ่งใช้ยิ่งได้นั้น กระทรวงการคลัง จะมีการเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน ซึ่งคาดว่า จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง ให้นำเงินออกมาใช้จ่าย และสนับสนุนผู้ประกอบการที่จดภาษีแวตได้ ซึ่งมาตรการที่จะออกในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ที่ครอบคลุมกว่า 51 ล้านคน โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงที่สถานการณ์การระบาดดีขึ้น

อย่างไรก็ดี ในส่วนของการรับสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เตรียมจะดำเนินการนั้น ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 คนต่อ 1 โครงการเท่านั้น เช่น หากเลือกรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้อีก หรือหากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งได้อีก เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม