COVID-19

ด่วน! ครม. ไฟเขียวจ่ายเยียวยา ‘ม33เรารักกัน – เราชนะ’ เพิ่มคนละ 2,000 บาท

ด่วน! ครม. ไฟเขียวจ่ายเยียวยา “ม33เรารักกัน – เราชนะ” เพิ่มคนละ 2,000 บาท

รายงานข่าวเปิดเผยว่า วันนี้ (5 พ.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาโควิด  – 19 ระลอกที่ 3 ได้แก่ โครงการเราชนะ ด้วยการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวม 2,000 บาท โดยเราชนะมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน กรอบวงเงินงบประมาณรวม 6.7 หมื่นล้านบาท สิ้นสุดการใช้จ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เราชนะ ม33เรารักกัน 446

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบเพิ่มวงเงินเยียวยา โครงการ ม33เรารักกัน สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวม 2,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 9.27 ล้านคน วงเงินงบประมาณรวม 18,500 ล้านบาท สิ้นสุดการใช้จ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายงานข่าวเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในการประชุม ครม. ครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติมาตรการเยียวยาคนละครึ่งเฟส 3 ซึ่งจะจ่ายวงเงินเยียวยาเพิ่มคนละ 3,000 บาทด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม