Economics

รู้ยัง!! 4 พ.ค. ‘กทพ.’ เปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง เช็คเลย

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” เปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เช็คเลย!!

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง ดังนี้

– ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
– ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
– ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

IMG 41413 20210502101256000000

ในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 (วันฉัตรมงคล) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

​ทั้งนี้ ในสถานการณ์ COVID-19 กทพ. ขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค รวมถึงใช้บริการเติมเงิน ในบัตร Easy Pass ผ่าน Application ของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อ COVID-19 ได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK