Economics

ยืนยันไทม์ไลน์เดิม ‘รถไฟฟ้าสายสีแดง’ ขึ้นฟรีเดือน ก.ค. เปิดจริงปลายปีนี้

“ศักดิ์สยาม” ยืนยันไทม์ไลน์เดิม “รถไฟฟ้าสายสีแดง” ขึ้นฟรี เดือน ก.ค. เปิดจริงปลายปีนี้ “สถานีกลางบางซื่อ” เตรียมประมูลเชิงพาณิชย์ แจกสัญญสูงสุด 20 ปี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม เปิดภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และบางซื่อรังสิต และสถานีกลางบางซื่อ วันนี้ (30เม.ย.) ว่า

รถไฟฟ้าสายสีแดง ขึ้นฟรี

ยืนยัน “รถไฟฟ้าสายสีแดง” ขึ้นฟรี เดือน ก.ค.

กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และช่วงบางซื่อ – รังสิต ระยะทางประมาณ 26.3 กิโลเมตร รวมทั้งการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างงานโยธาเสร็จแล้ว

ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีแดงอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ และทดสอบการเดินรถเสมือนจริง ก่อนเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการในเดือนกรกฎาคม 2564 จากนั้นจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2564

ดังนั้น เพื่อให้การเปิดให้การบริการและการบริหารโครงการ รถไฟฟ้าสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อได้ทันตามกำหนด สามารถอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมต่อการเดินทางกับการขนส่งประเภทต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และมีอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเดินรถและการเชื่อมต่อระบบขนส่งต่าง ๆ ในการเข้าถึงสถานี ด้านสถานี ด้านราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร ด้านการสื่อสารสาธารณะ ด้านการกำหนดจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารและสินค้า (Gateway&Hub) รวมถึงการบริหารพื้นที่ภายในสถานีกลางบางซื่อและพื้นที่โดยรอบในเชิงพาณิชย์

S 25501780

ในการเตรียมความพร้อมด้านการเดินรถและการเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่ง คณะอนุกรรมการฯ ด้านการเดินรถของการ รถไฟฟ้าสายสีแดง ทั้งระบบ รวมทั้งการเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่ง การเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่ง ได้เสนอรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

โดยให้คงขบวนรถเข้าสถานีหัวลำโพง จำนวน 22 ขบวน ซึ่งการให้บริการรถไฟทั้ง 22 ขบวน จะจัดให้มีการเดินรถในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบการจราจรที่จะเกิดขึ้นพื้นที่กรุงเทพชั้นใน พร้อมทั้งจะมีการปรับเส้นทางรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง โดยให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พิจารณาปรับปรุงเส้นทางรถเมล์ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางในกับรูปแบบการขนส่งรูปแบบอื่นในทุกสถานี รวมถึงการปรับเส้นทางรถเมล์เพื่อเชื่อมต่อสถานีหลักด้วย

ทั้งนี้ การปรับลดขบวนรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพง ขบ. และ ขสมก. ได้ปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีความต้องการการเดินทางเข้าไปยังสถานีหัวลำโพงแล้ว โดยการปรับให้มีรถโดยสารประจำทางเชื่อมระหว่างสถานีกลางบางซื่อและสถานีหัวลำโพง สถานีมักกะสันและสถานีหัวลำโพง

S 7676522

ในส่วนของการดำเนินการด้านสถานีกลางบางซื่อนั้น คณะอนุกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการ รถไฟฟ้าสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ ด้านสถานี ได้มีการประชุมและกำหนดให้สถานีกลางบางซื่อ มีพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีจำนวน 52,375 ตารางเมตร  และมอบให้การรถไฟฯ ไปออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนได้มีสิทธิใช้ประโยชน์พื้นที่ แยกจากโครงการสรรหาเอกชนร่วมลงทุนให้บริการเดินรถไฟสายสีแดง (PPP)

เบื้องต้นได้กำหนดเงื่อนไขสัญญาเดียวครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 52,375 ตารางเมตร โดยรวมถึงการให้บริการในส่วนของศูนย์อาหาร และร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าจำเป็นในการเดินทาง อายุสัญญาเช่า 15 – 20 ปี

ส่วนสถานีรถไฟในโครงการอีก 12 สถานีจากการสำรวจพื้นที่โดยละเอียดพบว่ามีพื้นที่เชิงพาณิชย์จำนวน 4,626 ตารางเมตร และพื้นที่โฆษณา จำนวน 2,407 ตารางเมตร  กำหนดแนวทางการจัดประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์และป้ายโฆษณา โดยกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี คาดว่าจะสามารถออกประกาศเชิญชวนเอกชนได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ลงนามสัญญาได้ในเดือนสิงหาคม 2564 และเปิดให้บริการได้ภายในปลายปี 2564

นายศักดิ์สยามกล่าวว่าส่วนพื้นที่ส่วนของลานจอดรถยนต์เห็นควรให้ การรถไฟฯ ดำเนินการหารายได้ในการจัดเก็บค่าจอดรถยนต์ โดยการรถไฟฯ หรือโดยการจ้างเหมาบริการ ให้การรถไฟฯ พิจารณาให้บริการรถ Limousine แก่ผู้โดยสารในลักษณะเดียวกับสนามบินและบริการรถ Shuttle bus

S 7676497

ด้านการกำหนดราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร คณะอนุกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการ รถไฟฟ้าสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ ด้านราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร ได้มีการพิจารณากำหนดอัตราค่าโดยสาร โดยการคิดอัตราค่าแรกเข้าของสายสีแดงในอัตรา 12 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ถูกที่สุดในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า พร้อมทั้งมีการส่งเสริมการเดินทางในรูปแบบของบัตรโดยสาร 30 วัน (ตั๋วเดือน) สำหรับบุคคลทั่วไป ราคาเฉลี่ยต่อเที่ยว 25-35 บาท

พร้อมจัดโปรโมชั่นส่วนลดการเดินทางสำหรับเด็ก นักเรียน โดยเด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ได้รับยกเว้นค่าโดยสาร เด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 91 – 120 เซนติเมตร ได้รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติ พร้อมทั้งมีบัตรโดยสารสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (Student Card) อายุไม่เกิน 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารปกติ ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นได้รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติ ทั้งการใช้บัตรโดยสารแบบ Smart Card และการซื้อตั๋วเที่ยวเดียว รวมทั้งผู้พิการ จะได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อรองรับนโยบายการเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo