ดูหนังออนไลน์
Economics

พนักงานการบินไทยระส่ำ! บีบเข้าโครงการ MSP อีก 2 พันคน เปิดรับวันนี้-13พ.ค.64

พนักงานการบินไทยระส่ำ! ฝ่ายบริหารเปิด Block 5 โครงการร่วมใจจากองค์กร ออกอีกร่วม 2,000 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ (30เม.ย.) ถึง 13 พ.ค. 64 ย้ำเข้าร่วมโครงการได้รับสิทธิ เท่ากับ MSP C รับตั๋วฟรี กระฉ่อน!ใครไม่เข้าร่วมพร้อม “จ่ายออก” ทันที แถมตัดตั๋วฟรี- ตัดทิ้งวันลาประจำปีที่เหลือ อึ้ง!เตรียมเจรจาลาหยุดไม่รับเงินเดือน 2 ปี ยังคงสิทธิ์เป็นพนักงาน

พนักงานการบินไทยระส่ำ! รายงานข่าวจาก บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าขณะนี้เกิดความระส่ำในหมู่พนักงานการบินไทยอย่างหนัก เนื่องจากยังมีความต้องการที่จะให้พนักงานเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) อีกกว่า 2,000 คน ที่ผ่านมาการบินไทยได้จัดกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่มคือ1. โครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP A) 2.โครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan B (MSP B) และ 3. โครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan C (MSP C)

โดยขณะนี้โครงการMSP A ถือว่าจบสิ้นไปแล้ว แต่ที่ยังมีปัญหาอยู่คือ MSP B และ MSP C ที่ยังต้องให้พนักงานออกอีกจำนวนหนึ่ง  อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครให้พนักงานเข้าร่วม เรียกว่า ” Block 5″ คือ ช่วงวันที่สมัคร: 30 เม.ย.- 13 พฤษภาคม 2564  รอบนี้เป็นรอบของพนักงานที่ยังเหลือเก็บตกจากโครงการ MSP B กับ MSP C รวมทั้งพนักงานที่ยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการร่วม 2,000 คน ที่จะต้องออกอีก

พนักงานการบินไทยระส่ำบีบเข้าโครงการ

อย่างไรก็ตาม หากมีพนักงานที่ยอมสมัครเข้าร่วมโครงการก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ บัตรโดยสาร: รวม 12 ใบ (ไป-กลับ) สำหรับทั้งเส้นทางบินภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจำกัดจำนวนบัตรโดยสารสำหรับ เส้นทางบินต่างประเทศไม่เกิน 8 ใบ (ไป-กลับ)

พนักงานการบินไทยระส่ำ

  “ล็อตนี้น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายของโครงการ MSP แล้ว เพราะมีการขยายเวลามาหลายครั้งแล้ว”

แหล่งข่าวกล่าวว่า ขณะนี้เริ่มมีเสียงข่มขู่พยายามบีบบังคับให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ หากใครไม่เข้าร่วม ก็จะใช้วิธี “จ่ายให้ออก” แต่ไม่ให้ตั๋วเครื่องบิน  วันลาประจำปีที่เหลือจะตัดทิ้งให้หมด  เ ส่วนนี้จะมีพนักงานจำนวนหนึ่งที่ไม่เข้าร่วม  ก่อนหน้านี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) การบินไทย ระบุว่า ยังมีพนักงานที่ไม่ได้ตัดสินใจแสดงความจำนงฯ หรือเข้าร่วมโครงการ MSP ใดๆ อีกประมาณ 800 คน

ทั้งนี้สำหรับพนักงานการบินไทยช่วงปลายปี 2563 การบินไทยมีพนักงานอยู่กว่า 21,000 คน แต่นายชาญศิลป์ คาดว่าปี 2564 จะมีพนักงานเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กรในโครงการ MSP B และ MSP C อีกประมาณ 6,000 – 7,000 คน จะทำให้มีพนักงานคงเหลือประมาณ 15,000 คน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่การบินไทยกำหนดไว้

พนักงานการบินไทยระส่ำให้ออก 

แหล่งข่าว กล่าวว่าล่าสุดได้ฝ่ายบริหารการบินไทยได้เอาพนักงานของ สายการบินไทยสมายล์เข้ามาร่วมอยู่ด้วย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,000 คน ก่อนหน้าที่จะเอาพนักงานสายการบินไทยสมายล์มารวม ก็แจ้งว่าจะให้พนักงานการบินไทยลดเหลือ 15,000 คน แต่เมื่อเอาพนักงานของไทยสมายล์มารวมแล้วยังเหลือ 15,000 คน ก้เท่ากับว่าพนักงานการบินไทยอาจต้องให้ออกเพิ่มขึ้น หากพนักงานไทยสมายล์ไม่ต้องออกเลย

“ตอนนี้กลายเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่า จะเอาพนักงานไทยสมายล์ออกด้วยหรือไม่ ถ้าไทยสมายล์ลดคนด้วย การบินไทยก็ไม่ต้องเป็นต้องลดคนในจำนวนมาก ความไม่ชัดเจนตอนนี้เริ่มสร้างความปั่นป่วนในการบินไทยแล้ว ขณะเดียวกัน ยังมีสิ่งที่ไม่ถูกตอนนี้ฝ่ายบินแทบจะไม่ค่อยมีใครออก พยายามเก็บคนไว้เยอะ ด้วยข้ออ้างที่ว่าต้องเก็บไว้เดี๋ยวเวลาบินไม่มีกัปตัน ไม่มีลูกเรือ  ตอนนี้เป็นการเซฟนักบิน”

แหล่งข่าว กล่าวว่าในส่วนของกัปตันและลูกเรือ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ล่าสุดพยายามเจรจาให้ตีความว่า อาจจะให้ลาหยุดไม่รับเงินเดือน หรือรับเงินเดือนบางส่วน เป็นเวลา 2 ปี แต่ยังคงมีสถานะเป็นพนักงานอยู่ เมื่อสถานการณ์ดีค่อยกลับมาทำงานใหม่

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ” Block 5″ คือ ช่วงวันที่สมัคร: 30 เม.ย.- 13 พฤษภาคม  2564 ผลตอบแทนน่าจะได้เท่ากับโครงการ MSP C

พนักงานการบินไทยระส่ำ

พนักงานบินไทยระส่ำ

เงินตอบแทนในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

1. ระยะเวลาการทำงานน้อยกว่า 120 วัน ไม่ได้รับเงินตอบแทน
2. ครบ 120 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี จะได้อัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน
3. ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน
4. ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี จะได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน
5. ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี จะได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน
6. ครบ 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี จะได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน
7. หาก 20 ปีขึ้นไป  จะได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน

เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม

สำหรับพนักงานที่อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับ 1 เดือนของเฉพาะเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน
สำหรับพนักงานที่อายุน้อยกว่า 50 ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมครึ่งเดือนของเฉพาะเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน
ค. เงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ (หากมี) ตามระเบียบ และประกาศของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ง. เงินบำเหน็จหรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  พนักงานจะได้รับตามระเบียบของบริษัทหรือของกองทุนที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight