ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘MRT’ แจ้งพนักงานทำความสะอาดสถานีท่าพระ ติดโควิด!!

พนักงานทำความสะอาดรถไฟฟ้า MRT สถานีท่าพระ ติดโควิด ยันสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สั่งกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดตรวจหาเชื้อ – กักตัว 14 วันแล้ว

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้รับรายงานยืนยันว่า มีพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) สถานีท่าพระ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้โดยมีข้อมูลไทม์ไลน์ ดังนี้

  • วันที่ 1 – 3 เมษายน 2564 : ลาหยุด
  • วันที่ 4 – 6 เมษายน 2564 : เวลา 07.00 – 19.00 ปฏิบัติงานเป็นพนักงานสำรองที่สถานีหลักสอง
  • วันที่ 7 เมษายน 2564 : เวลา 07.00 – 12.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีท่าพระ เวลา 12.30 น. รู้สึกไม่สบายจึงขอลาป่วย
  • วันที่ 8 เมษายน 2564 : ลาหยุด ไปพบแพทย์ (แพทย์ระบุว่าเป็นไข้หวัด)
  • วันที่ 9 – 13 เมษายน 2564 : ลาหยุด พักอยู่ในที่พัก
  • วันที่ 14 เมษายน 2564 : ลาหยุด และไปพบแพทย์อีกครั้ง
  • วันที่ 15 เมษายน 2564 : โรงพยาบาลแจ้งผลตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19

ขณะปฏิบัติงานพนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

​ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดไปรับการตรวจหาเชื้อทันที และทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน ทำการสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน พร้อมทั้งเช็ดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานีเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษามาตรการเข้มงวดอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและของพนักงานเป็นสำคัญ

บริษัทขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีให้บริการทุกสถานี และสแกนไทยชนะเมื่อเข้า – ออกจากขบวนรถ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน บริษัทเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team