Economics

วันนี้ ‘ทางด่วน 3 เส้นทาง’ วิ่งฟรี เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564

เช็คเลย! วันนี้ “ทางด่วน 3 เส้นทาง” วิ่งฟรี เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) 3 เส้นทาง ในวันนี้ (6 เม.ย.) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน เนื่องจากวันนี้เป็นวันจักรี ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

วันจักรี ฟรีทางด่วน

สำหรับทางด่วนที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางในวันนี้ประกอบด้วย

  • ทางด่วนเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางด่วนศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางด่วนอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานทางด่วนฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางด่วนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางด่วน EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ผู้ใช้ทางด่วนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EXAT Portal เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งานแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Traffic อีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ยกเว้นค่าผ่านทาง 6 เม.ย. 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo