Economics

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างพุ่ง 4.3% แนวโน้มขยับขึ้นต่อรับเศรษฐกิจฟื้น


ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างขยับ จากราคาสินค้ากลุ่มเหล็ก เนื่องจากจีนลดกำลังผลิตและชะลอส่งออก ขณะที่ภาครัฐสนับสนุนให้ใช้เหล็กในประเทศในโครงการภาครัฐ คาดระยะต่อไปราคาวัสดุก่อสร้างขยับจากเศรษฐกิจฟื้น

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 109.7 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สูงขึ้นร้อยละ 4.3 (YoY) โดยสูงขึ้นตามราคาสินค้าในกลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นสาคัญ ซึ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 21.0 เนื่องจากปริมาณเหล็กในตลาดโลกลดลง จากนโยบายของรัฐบาลจีน ในการจำกัดการส่งออกเหล็กกึ่งสาเร็จรูป และการลดกำลังการผลิตในประเทศจีน ตามแผนแม่บทปี 2564 เพื่อการลดการปล่อยมลภาวะ ส่งผลให้ราคาเหล็กในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

ดัชนีวัสดุก่อสร้าง

นอกจากนี้ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา กระเบื้อง และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุน ในขณะที่หมวดซีเมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์ คอนกรีต หมวดสุขภัณฑ์ และหมวดวัสดุฉาบผิว ยังคงปรับตัวลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ยังคงซบเซา 

ดัชนีวัสดุก่อสร้าง

เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 4.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ดังนี้ 

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 2.0 จากการสูงขึ้นของบานประตู-หน้าต่าง ไม้คาน ไม้โครงคร่าว และไม้แบบ เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้นและความต้องการใช้ไม้แปรรูป สูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 2.7 ซึ่งยังคงลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการลดลงของปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และปูนฉาบสาเร็จรูป เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างภาครัฐ ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนยังคงซบเซา

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นการลดลงที่มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากเริ่มมีการดำเนินโครงการก่อสร้างภาครัฐ ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนยังคงซบเซา โดยสินค้าที่ลดลงได้แก่ ชีทไพล์คอนกรีต เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีต สาเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสาเร็จรูป และผนังคอนกรีตสาเร็จรูป 

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 21.0 ซึ่งยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการปรับตัวสูงขึ้นของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่อสแตนเลส เหล็กแผ่นเรียบดา ชที ไพล์เหล็ก ตะแกรงเหล็กสาเร็จรูป ตะปู และข้อต่อเหล็ก เนื่องจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากการสูงขึ้นของกระเบื้องยาง PVC ปูพื้น ซึ่งปรับราคา ตามต้นทุนที่สูงขึ้น

หมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.1 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการ ลดลงของสีทาถนนชนิดสะท้อนแสง และซิลิโคน

หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 จากการลดลงของกระจกเงา ฉากกั้นห้องอาบน้า สาเร็จรูป ฝักบัวอาบน้า สายฉีดชาระ และราวแขวนผ้าติดผนัง

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 1.6 จากการสูงขึ้นของท่อร้อยสายไฟและ สายโทรศัพท์ PVC และสายไฟฟ้า VCT เนื่องจากราคาทองแดงซึ่งเป็นวัตถุดิบสูงขึ้น 

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 จากการสูงขึ้นของยางมะตอย เนื่องจากความต้องการในตลาดสูงขึ้นจากการเริ่มดำเนินงานโครงการก่อสร้างภาครัฐ 

ดัชนีวัสดุก่อสร้าง

แนวโน้มดัชนีราคาวัสดกุ่อสร้างเดือนมีนาคมปี 2564 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม ปี 2564 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญจากหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ปรับตัว สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจีนดาเนินนโยบายควบคุมทั้งการผลิตและการส่งออกเหล็ก ทำให้ปริมาณเหล็กในตลาดโลกลดลง

ขณะที่ความต้องการใช้เหล็กยังคงเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ จากการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ประกอบกับนโยบาย “Made in Thailand” ของภาครัฐ ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีการกำหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กทั้งหมดที่ใช้ในงานก่อสร้าง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากมีการทยอยฉีดวัคซีนแล้วในหลายประเทศ น่าจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เศรษฐกิจ รวมถึงภาคการก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นในระยะต่อไป 

อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งปริมาณสินค้าวัสดุก่อสร้างบางประเภทที่มี มากกว่าความต้องการ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อภาคการก่อสร้างและภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม: