ดูหนังออนไลน์
Economics

กบง. ไฟเขียวตรึงราคา ‘LPG’ อีก 3 เดือน ก๊าซหุงต้มถัง 15 กก. อยู่ที่ 318 บาท

ที่ประชุม กบง. ไฟเขียวตรึงราคา “LPG” ต่ออีก 3 เดือน ก๊าซหุงต้มถัง 15 กก. อยู่ที่ 318 บาท พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพลังงานชาติ

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า วันนี้ (26 มี.ค.) นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

ตรึงราคา LPG ก๊าซหุงต้ม

โดยที่ประชุม กบง. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ออกไปอีก 3 เดือน จากสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจากการติดตามสถานการณ์ราคา LPG ตลาดโลก ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วงเมษายน – มิถุนายน 2564  เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ทำให้ความต้องการใช้โพรเพนลดลง

ดังนั้น กบง. จึงมีมติให้ขยายเวลาตรึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ออกไปอีก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 เพื่อให้มีราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม LPG อยู่ที่ประมาณ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

รวมทั้ง มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ติดตามสถานการณ์ราคา LPG อย่างใกล้ชิด และนำเสนอแนวทางการทบทวนราคา LPG ให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาต่อไป

shutterstock 759959308

นอกจากนี้ กบง. เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2580 โดยมีทิศทางนโยบาย (Policy Direction) 5 ข้อ ได้แก่

  1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
  2. ลงทุนพลังงานสีเขียว
  3. ดำเนินนโยบาย 4D1E เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคพลังงาน
  4. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
  5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะครอบคลุมการขับเคลื่อนพลังงานทั้งด้านไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

การดำเนินการทั้งหมดได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center: NEIC) ทั้งข้อมูลเชิงนโยบาย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงาน (Capacity Building) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ มอบหมายให้ กระทรวงพลังงาน ไปจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอ กบง. ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม