ดูหนังออนไลน์
Economics

ทางหลวงเปิดแบบ ‘สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา’ แลนด์มาร์กใหม่ จ.สิงห์บุรี

ทล. จ่อปรับปรุงทางหลวง 311 “จ.สิงห์บุรี” พร้อมออกแบบ “สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา” แห่งใหม่ ทดแทนของเดิม ปั้นเป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยว

กรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 311 จุดตัดทางแยกศาลหลักเมือง ถึงจุดตัดแยกไกรสรราชสีห์ (รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 311 และบริเวณทางแยกต่างๆ ในสายทาง ได้แก่ ทางแยกศาลหลักเมือง แยกขุนสันต์ แยกไกรสรราชสีห์ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร

โดยการปรับรูปแบบจราจรเป็นระบบวงเวียน เพื่อทดแทนการใช้สัญญาณไฟจราจร ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวและเกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน มีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่นอกจากนี้ ยังได้ทำการศึกษาการออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ทดแทนสะพานเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สิงห์บุรี 1

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมประชาชนและสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ ได้คัดเลือกรูปแบบสะพานเป็น สะพานโค้งคันธนู มีระบบเคเบิ้ลแบบเครือข่าย (Network Tied Arc Bridge) ที่มีความยาวช่วงข้ามแม่น้ำเท่ากับ 150 เมตร

สะพานแห่งใหม่นี้ได้ออกแบบให้รองรับการจราจรจำนวน 3 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจร 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกและด้านในกว้าง 2.50 เมตร ทั้งนี้ในอนาคตสามารถปรับเพิ่มเป็น 4 ช่องจราจรได้ ในบริเวณสะพานได้มีการออกแบบปรับปรุงทางลอดใต้สะพานให้สามารถกลับรถและให้เรือสามารถสัญจรได้ โดยรูปแบบสะพานโค้งคันธนูนี้ เป็นระบบที่ออกแบบให้ก่อสร้างได้รวดเร็ว เป็นโครงสร้างเหล็กที่ทนการกัดกร่อนสูง ช่วยลดงบประมาณในการบำรุงรักษา และยังออกแบบให้เข้ากับทัศนียภาพของพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับงบประมาณโครงการอยู่ที่ 980 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หากรายงานผ่านการพิจารณาแล้วจะเสนอของบประมาณก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป

ทางหลวงหมายเลข 311 สิงห์บุรี 3

สำหรับทางหลวงหมายเลข 311 นับเป็นทางสายหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) และพื้นที่ด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านทางแยกต่างระดับสิงห์บุรีใต้ รวมถึงการเดินทางจากทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ผ่านทางแยกต่างระดับสิงห์บุรีเหนือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 335 แล้วบรรจบกันที่ทางแยกไกรสรราชสีห์ ก่อนจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหลักของจังหวัดสิงห์บุรีฝั่งตะวันตก โดยมีทางแยกศาลหลักเมืองเป็นจุดรวมและกระจายการจราจรในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความคับคั่งของปริมาณการจราจร ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชนโดยรอบ และยังสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นแลนด์มาร์กที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสิงห์บุรีได้ในอนาคต

ทางหลวงหมายเลข 311 สิงห์บุรี

ทางหลวงหมายเลข 311 สิงห์บุรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม