Economics

คลังเผย ‘ไอเอ็มเอฟ’ คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 2.6% หนุนกระตุ้นต่อเนื่อง

“รมว.คลัง” เผย “ไอเอ็มเอฟ” คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว 2.6% ใกล้เคียงที่ประเมิน 2.8% มั่นใจเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้อย่างแน่นอน พร้อมขอให้กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากที่ได้มีโอกาสหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้มีการประเมินเศรษฐกิจไทยร่วมกัน ซึ่งไอเอ็มเอฟคาดว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้ราว 2.6% ซึ่งใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังประเมินไว้ที่ 2.8% และกรอบคาดการณ์ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ที่ 2.5-3.5%

พร้อมกันนี้ ไอเอ็มเอฟ ยังมองว่า ประเทศไทยสามารถใช้นโยบายการคลังได้อย่างดี ในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนมาตรการด้านการเงิน ที่ใช้นโยบายผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงมาตรการพักชำระหนี้ให้แก่ภาคธุรกิจ เป็นต้น

อาคม1736411

นายอาคม กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยยังต้องใช้เวลาฟื้นตัวอย่างน้อย 2 ปี หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด จึงมองว่ารัฐบาลจะต้องทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเริ่มกลับมาฟื้นในไตรมาส 4/2564 ขณะที่รายได้ใหม่จากการท่องเที่ยวจะเข้ามาในปี 2565

ทั้งนี้ ไอเอ็มเอฟ เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้อย่างแน่นอน แต่อาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะ และขอให้ทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างชัดเจน

ส่วนข้อเสนอนโยบายในการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อกระตุ้นการลงทุนนั้น กระทรวงการคลัง ยังไม่ได้มีการคิดเรื่องนี้ แม้ว่าอัตราภาษีของไทยจะยังไม่ต่ำเหมือนสิงคโปร์ แต่ก็ถือว่าต่ำสุด เมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาค และรายได้ภาษีส่วนนี้ก็ถือเป็นรายได้หลักของแผ่นดิน การกระตุ้นการลงทุนก็ยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้

ขณะที่ พ.ร.ก. ซอฟท์โลน ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขให้สามารถปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่ใหญ่กว่ากลุ่มเอสเอ็มอีได้ โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo