ดูหนังออนไลน์
Economics

29 มี.ค. เก็บตกลงนาม ‘รถไฟไทย-จีน’ เพิ่ม 4 สัญญา 3.6 หมื่นล้าน

การรถไฟฯ เก็บตกลงนาม “รถไฟไทย-จีน” เพิ่ม 4 สัญญา 3.6 หมื่นล้าน 29 มี.ค. นี้

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า ในวันที่ 29 มีนาคมนี้ การรถไฟฯ จะลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน เฟสที่ 1 ช่วง กรุงเทพฯ –นครราชสีมา จำนวน 4 สัญญา รวมวงเงิน 36,154.16 ล้านบาท

54646 รถไฟไทย-จีน ลงนาม

สำหรับ 4 สัญญาดังกล่าว ได้แก่

  • สัญญา 4-2 ช่วงดอนเมือง–นวนคร ระยะทาง 80 กิโลเมตร วงเงิน 8,626.80 ล้านบาท
  • สัญญา 4-3 ช่วงนวนคร–บ้านโพ ระยะทาง 23 กิโลเมตร วงเงิน 11,525.36 ล้านบาท
  • สัญญา 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย วงเงิน 6,573 ล้านบาท
  • สัญญา 4-6 ช่วงพระแก้ว–สระบุรี ระยะทาง 60 กิโลเมตร วงเงิน 9,429 ล้านบาท

หลังจากลงนาม 4 สัญญาในวันที่ 29 มีนาคมแล้ว การรถไฟฯ จะออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed : NTP) พร้อมทั้งเร่งรัดการออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เวนคืนที่ดินต่อไป โดยการก่อสร้างทั้ง 4 สัญญา จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 36 เดือน หรือ 3 ปีนับจากวันออก NTP

ขณะที่สัญญาที่เหลือ เช่น สัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพ–พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กิโลเมตร วงเงิน 9,913 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติม และรอลงนามสัญญาจ้าง, สัญญาที่ 4-1 ช่วงบางซื่อ–ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารประกวดราคา รวมถึงจะต้องรอความชัดเจนเนื่องจากโครงสร้างทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง–สุวรรณภูมิ–อู่ตะเภาซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างการเร่งรัดหาข้อสรุปการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้กระทบทั้ง 2 โครงการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม