ดูหนังออนไลน์
Economics

‘สรรพสามิต’ จับสินค้าผิดกฎหมาย 13,406 คดี ค่าปรับ 245.04 ล้าน!!

“สรรพสามิต” สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 11 มี.ค. 64 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 13,406 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 245.04 ล้านบาท

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 5 – 11 มีนาคม 2564 พบการกระทำผิด จำนวน 858 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.08 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษก กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี

สรรพสามิต

ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิต ได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่า อาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 5 – 11 มีนาคม 2564) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 858 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.08 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน 472 คดี ค่าปรับ 3.53 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 260 คดี ค่าปรับ 4.25 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 26 คดี ค่าปรับ 0.78 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 29 คดี ค่าปรับ 0.40 ล้านบาท
 • น้ำหอม จำนวน 9 คดี ค่าปรับ 0.44 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 48 คดี ค่าปรับ 1.08 ล้านบาท
 • และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 14 คดี ค่าปรับ 0.60 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็น

 • น้ำสุรา จำนวน 6,292.310 ลิตร
 • ยาสูบ จำนวน 7,582 ซอง
 • ไพ่ จำนวน 3,224 สำรับ
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 6,650.000 ลิตร
 • น้ำหอม จำนวน 9,905 ขวด
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 92 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 11 มีนาคม 2564 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 13,406 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 245.04 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน 7,523 คดี ค่าปรับ 67.60 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 4,002 คดี ค่าปรับ 87.84 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 306 คดี ค่าปรับ 4.12 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 581 คดี ค่าปรับ 40.02 ล้านบาท
 • น้ำหอม จำนวน 54 คดี ค่าปรับ 2.39 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 658 คดี ค่าปรับ จำนวน 18.45 ล้านบาท
 • และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 282 คดี ค่าปรับ 24.62 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็น

 • น้ำสุรา จำนวน 275,480.509 ลิตร
 • ยาสูบ จำนวน 283,269 ซอง ไพ่ จำนวน 22,717 สำรับ
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,193,574.000 ลิตร
 • น้ำหอม จำนวน 97,877 ขวด
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,200 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

อ่านข่าวเพิ่มเติม