ดูหนังออนไลน์
Economics

ลูกหนี้เฮ!! ครม.ไฟเขียวแก้กฏหมายลดดอกเบี้ยปรับ-ผิดนัดชำระหนี้

ลูกหนี้เฮ!! ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แก้กฎหมาย กรณีผิดนัดชำระหนี้ ทั้งดอกเบี้ยปรับ ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ จาก 7.5% ซึ่งใช้มานานถึง 95 ปี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (9มี.ค.) มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฏหมายที่ใช้มาแล้วกว่า 95 ปี เพื่อทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงประโยชน์ของกฎหมายและมีโอกาสชำระหนี้ได้มากขึ้น โดยกรณีการเรียกเก็บดอกเบี้ย ที่ไม่ได้กำหนดไว้ก่อน หรือไม่มีกฎหมายกำหนด จากเดิมอยู่ที่ 7.5% ของใหม่ไม่เกิน 3% และกรณีดอกเบี้ยผิดนัด จากเดิม 7.5% ของใหม่ไม่เกิน 5% ซึ่งจะนำเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

IMG 20210309135410000000

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 7 อัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้กำหนดไว้ก่อน และมาตรา 224 อัตราดอกเบี้ยผิดนัด โดยทั้ง 2 มาตรากำหนดดอกเบี้ยไว้ที่ 7.5% ต่อปี ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้มาแล้วเป็นเวลา 95 ปีตั้งแต่ปี 2468 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีได้ไปศึกษาจากหลายประเทศจึงนำเสนออัตราใหม่เข้ามาให้ ครม. โดยแนวทางดอกเบี้ยที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน มาตรา 7 เดิมคิดอัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี เป็นอัตราคงที่ตลอด ปรับใหม่เป็น 3% ต่อปี และให้กระทรวงการคลังประเมินทุก 3 ปี หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัด มาตรา 224 ปัจจุบันคิดที่ 7.5% ต่อปี อัตราคงที่ตลอด ปรับใหม่เหลือ 5% มาจากดอกเบี้ย 3% ตามมาตรา 7 และบวกเพิ่มอีก 2% สำหรับวิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดเวลาผ่อนส่งเป็นงวด เดิมคิดจากเงินต้นที่ค้างทั้งหมด ของใหม่คิดจากเงินต้นเฉพาะงวดที่ผิดนัดเท่านั้น

ทั้งนี้ กระบวนการที่ผ่านมาทางคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ การทำแบบสอบถามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั่งผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย และรับฟังความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องด้วย ขั้นตอนจากนี้เมื่อสภาเปิดสมัยประชุมสามัญแล้วจะมีการประสาน เพื่อให้ทางสภาฯ รับเรื่องร่างกฎหมายฉบับนี้พิจารณาและน่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในปีนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม