ดูหนังออนไลน์
Economics

เช็คเลย! เงินประกันราคา ‘ยางพารา’ งวด 4 โอนหมดแล้ว 1.34 ล้านราย


“จุรินทร์” แจ้งชาวสวนยางทั่วประเทศ ธ.ก.ส.โอนเงินส่วนต่าง ประกันราคายางพารา งวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว 1.34 ล้านราย เป็นเงิน 6,853.91 ล้านบาท ขอให้ตรวจสอบบัญชีตนเองได้ที่ ธ.ก.ส. ล่าสุดเหลืองบ 2,864.08 ล้านบาท

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้ เพื่อดูแลเกษตรกรชาวสวนยาง และขอแจ้งให้เกษตรกรชาวสวนยางทราบว่า การประกันรายได้ยางพาราปี 2 งวดที่ 4 เคาะราคากลางอ้างอิงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการโอนเงินแล้วตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ประกันราคายางพารา

ขณะนี้ได้รับแจ้งจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่า สามารถโอนเงินให้เกษตรกรสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 1.34 ล้านราย เป็นเงินงบประมาณ 6,853.91 ล้านบาท จึงขอแจ้งเกษตรกรชาวสวนยางให้ทราบทั่วกัน และสามารถตรวจสอบบัญชีของตนได้ที่ ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้ยางพารา มีเป้าหมายเกษตรกรที่ 1.83 ล้านราย วงเงินงบประมาณ 9,717.99 ล้านบาท งบประมาณยังคงเหลือ 2,864.08 ล้านบาท โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะส่งข้อมูลมาเดือนละครั้ง ถ้าหากราคายางต่ำลงมาก เงินที่เหลือก็อาจไม่พอ ต้องขอเพิ่ม แต่ถ้าราคายางสูงขึ้น งบที่เหลือนี้ยังพอใช้อยู่

สำหรับเงินส่วนต่าง คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ ได้แถลงราคากลางอ้างอิงการขาย ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เคาะจ่ายเงินงวดที่ 4 จากการคำนวณราคากลางอ้างอิงในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

 • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี      ราคายางที่ประกันรายได้ 60 บาทต่อกิโลกรัม   ราคากลางอ้างอิงการขาย 54.93 บาทต่อกิโลกรัม จะได้รับชดเชย 5.07 บาทต่อกิโลกรัม
 • น้ำยางสด (DRC 100%)   ราคายางที่ประกันรายได้ 57 บาทต่อกิโลกรัม   ราคากลางอ้างอิงการขาย 46.99 บาทต่อกิโลกรัม จะได้รับชดเชย 10.01 บาทต่อกิโลกรัม
 • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคายางที่ประกันรายได้ 23 บาทต่อกิโลกรัม   ราคากลางอ้างอิงการขาย 20.54 บาทต่อกิโลกรัม  จะได้รับชดเชย 2.46 บาทต่อกิโลกรัม

ประกันราคายางพารา

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ยังมีมาตรการคู่ขนานอีก 8 โครงการ เป็นโครงการจากรัฐบาลเพื่อยกระดับราคา คือ

 1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
 2. การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวม
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ
 4. โครงการสต็อกสำรอง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง หรือสต็อก 51,000 ตัน
 5. การส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
 6. สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
 7. สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน แก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ (20,000 ล้านบาท)
 8. ควบคุมปริมาณการผลิต เป้าหมาย 400,000 ไร่

เช็คเงิน “ประกันราคายางพารา” เข้าบัญชีหรือยัง

เกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง สามารถตรวจสอบการโอนเงินส่วนต่างผ่าน ธ.ก.ส. 3 ช่องทาง ดังนี้

1.แอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จาก Play Store คลิกที่นี่ หรือ Apple Store คลิกที่นี่

เงื่อนไขการสมัครใช้งานแอพพลิเคชั่น 

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของ ธ.ก.ส.
 • มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ IOS 10.0 หรือ Android 5.0 ขึ้นไป และสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

สมัครใช้บริการ 2 ช่องทาง

 • กรอกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ด้วยตนเอง แต่ผู้สมัครต้องมีบัตรเอทีเอ็ม (ATM) หรือเดบิต (Debit) ของ ธ.ก.ส และต้องนำบัตรฯ ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือซีดีเอ็ม (CDM) ด้วย
 • เจ้าของบัญชีติดต่อสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา ซึ่งต้องใช้เอกสาร 3 อย่าง คือ แบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile, บัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) และบัตรประชาชน

เช็คเงิน ประกันราคายางพารา

2.ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

เกษตรกรสามารถนำสมุดบัญชี บัตร ATM หรือบัตร Debit ไปตรวจสอบเงิน ประกันราคายางพารา ที่เครื่องบริการธุรกรรมอัตโนมัติ หรือที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

shutterstock 1849212037

3.บริการ BAAC Connect บริการนี้เป็นการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

การสมัครบริการ BAAC Connect เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีเงินเข้า-ออก ผ่านบัญชี ธ.ก.ส. สามารถทำได้ง่ายๆ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วยการเพิ่มบัญชี @BAACFamily เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์ด้วยหรือ คลิกที่นี่ แล้วก“ลงทะเบียน BAAC Connect” จากแถบเมนูด้านล่าง

ประกันราคายางพารา

อ่านข่าวเพิ่มเติม