Economics

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเราชนะ ‘กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน’ ได้ที่นี่ เช็คเลย!


“กระทรวงการคลัง” เปิดให้ตรวจสอบสิทธิรับ เงินเราชนะ “กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน” ผ่าน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมรับเงินงวดแรก 4,000 บาท วันที่ 5 มีนาคมนี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและสละสิทธิ์ด้วยเหตุผล “ไม่มีสมาร์ทโฟน” และได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

โดยสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสละสิทธิ์ดังกล่าว

เงินเราชนะ

ทั้งนี้ ความคืบหน้าของโครงการ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 มีดังนี้

 1. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 0.5 ล้านคน
 2. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 33,561.6 ล้านบาท
 3. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้ว มีจำนวนมากกว่า 16.3 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 37,162.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 70,724.1 ล้านบาท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.1 ล้านกิจการ

โดยจังหวัดที่มีผู้ใช้วงเงินสิทธิ์สูงสุด 5 ลำดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่

สำหรับไทม์ไลน์การลงทะเบียนและรับเงินเราชนะ ของ “กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน” แบ่งออกเป็นสองรอบด้วยกัน ดังนี้

รอบที่ 1 : เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 • ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
 • ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 4 มีนาคม 2564
 • ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564

รอบที่ 2 : ตรวจสอบสิทธิ 15 มีนาคม 2564

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564
 • ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 15 มีนาคม 2564
 • ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564

วิธีตรวจสอบสิทธิ รับเงินเราชนะ มีดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ”

3. กรอกข้อมูล “เช็คสิทธิเราชนะ” ดังนี้

 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • ชื่อและนามสกุลภาษาไทย
 • วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก “ตรวจสอบสถานะ”

หาก “ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านได้รับสิทธิเราชนะ” และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด

หาก “ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี

อ่านข่าวเพิ่มเติม