ดูหนังออนไลน์
Economics

วันนี้ 26 ก.พ. ‘วันมาฆบูชา’ ทางด่วน 3 สายเปิดวิ่งฟรีถึงเที่ยงคืน

วันนี้ 26 ก.พ. “วันมาฆบูชา” ทางด่วน 3 สายเปิดวิ่งฟรีถึงเที่ยงคืน ตามข้อกำหนดสัญญาสัมปทาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ค่าทางด่วน) 3 สายทาง เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน

สำหรับทางด่วนทั้ง 3 เส้นทางมีดังนี้

  • ทางด่วนเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางด่วนศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางด่วนอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ฟรี ทางด่วน 2564 วันมาฆบูชา

ทั้งนี้ การทางพิเศษฯ, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ได้ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางด่วนศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางด่วนอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ ด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงวันมาฆบูชาด้วย

แนวทางดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางด่วนได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ทางด่วน EXAT Call Center โทร 1543 นอกจากนี้ผู้ใช้ทางด่วนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “EXAT Portal” เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รวมถึงสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

วันมาฆบูชา 2564 ทางด่วน ฟรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม