Economics

‘กัลฟ์’ ทำเอ็มโอยู ‘การไฟฟ้านครหลวง’ ร่วมมือพัฒนาพลังงาน ‘กทม.-ปริมณฑล’

กัลฟ์ ทำเอ็มโอยูกับการไฟฟ้านครหลวง  ร่วมมือศึกษา พัฒนาธุรกิจระบบไฟฟ้า และการบริหารจัดการพลังงาน ต่อยอดวิถีชีวิตเมืองมหานคร

นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ นายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (MEA)  ร่วมลงนาม ในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ร่วมกันพัฒนาธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และการบริหารจัดการพลังงาน โดยมีผู้บริหารจากทั้งสององค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน

GULFxMEA Signing Ceremony 1 1

กัลฟ์ และ MEA จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ ในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และการบริหารจัดการพลังงาน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระบบจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management System: BEMS) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling) และการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่าน Energy Trading Platform เพื่อตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคอุตสาหกรรม และครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์เทรนด์พลังงานแห่งอนาคต

GULFxMEA Signing Ceremony4

นางพรทิพา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กัลฟ์  กล่าวว่า บิรษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจาก MEA ให้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับการเติบโตทางธุรกิจของกัลฟ์ ที่มุ่งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อยู่เสมอ

กัลฟ์มีความพร้อมทั้งเรื่องเทคโนโลยี เงินทุน และบุคลากร ตลอดจนซัพพลายเออร์ ที่บริษัทมีพันธมิตรอยู่ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงพร้อมลงทุน และพัฒนานวัตกรรมพลังงานที่รองรับยุคแห่ง Energy Disruption ซึ่งทางภาครัฐสนับสนุนการผลิตพลังงานสะอาด การอนุรักษ์พลังงาน และธุรกิจพลังงานระบบดิจิทัล เพื่อยกระดับและส่งเสริมเสถียรภาพทางไฟฟ้าของประเทศให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทางพลังงานในอนาคต

GULFxMEA Signing Ceremony2

ขณะที่นายวีรวัจน์ รองผู้ว่าการแผน และพัฒนาองค์กร MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจ และประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ควบคู่กับการใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานทดแทน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนวิถีชีวิตเมืองมหานคร

MEA จึงได้ร่วมมือกับกัลฟ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการทางด้านพลังงาน  ศึกษาแนวทางพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการพลังงาน ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ

GULFxMEA Signing Ceremony7

ที่สำคัญเป็นการสร้างประโยชน์ด้านการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญของการศึกษาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการ ที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานทุกรูปแบบให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เมืองมหานครต่อไป

GULFxMEA Signing Ceremony5

อ่านข่าวเพิ่มเติม