Economics

เริ่มพรุ่งนี้!! เปิดลงทะเบียน ‘เราชนะ’ ผ่าน 3 แบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ

เริ่มพรุ่งนี้!! เปิดลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผ่าน 3 ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมแนวทางการให้ความช่วยเหลือในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ เพิ่มเติมแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้)

ทั้งนี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้พิจารณาแนวทางเพิ่มจุดรับลงทะเบียนโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวนอกเหนือจากการลงทะเบียนที่สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่สาขาหรือจุดบริการของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ

เราชนะ

กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ไม่สามารถเดินทางไปจุดบริการลงทะเบียนได้ ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ทำให้มีจุดรับบริการลงทะเบียนโครงการฯ รวมอย่างน้อย 3,500 แห่ง สำหรับการให้บริการประชาชน

ส่วนความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการ ของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. ว่ามีผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการ ผ่านแถบ (Banner) โครงการ “เราชนะ” ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว จำนวน 11,989,928 คน

และมีกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษมาลงทะเบียนแล้วจำนวน 571,797 คน (ข้อมูล ณ เวลา 16.00 น.) สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินสิทธิ์เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดที่ 3 ในวันนี้ โดยสามารถสะสมวงเงินสิทธิ์เพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมในโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ของประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ ผ่านแถบ (Banner) โครงการ “เราชนะ” ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว จากข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. มีมูลค่าการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วมากกว่า 24,571 ล้านบาท

เราชนะ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการเราชนะ เป็น 1 ใน 5 กลุ่มที่รัฐบาลช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19

โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการ มียอดผู้ลงทะเบียนและมีสิทธิทั้งหมด 13.7 ล้านคน
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีแอปเป๋าตังมี 7.8 ล้านคน
กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มอื่นๆ พวกที่ไม่ใช่กลุ่มหนึ่งและกลุ่มสอง
กลุ่มที่ 4 คือพวกไม่มีมือถือ ซึ่งอยู่ระหว่างลงทะเบียน มี 5.04 ล้านคน
กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ หรือผู้ป่วยติดเตียง

ทั้งนี้ กลุ่มที่ 4 และ 5 เมื่อรวมกันจะมีอยู่ประมาณ 1 – 2 ล้านคน รวมทั้งหมด 31 – 32 ล้านคน และเมื่อรวมกลุ่มประกันสังคม ม.33 อีก 9.27 ล้านคน เมื่อรวมกับกลุ่มที่มีจะเป็นจำนวน 41.27 ล้านคน คิดเป็น 62 % ของประชากรทั้งหมด

สำหรับการลงทะเบียนของกลุ่มที่ไม่มีมือถือ ได้มีการขยายเวลาลงทะเบียนไปถึงวันที่ 5 มีนาคม เพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องรีบร้อน นอกจากขยายเวลาแล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ได้เพิ่มจุดบริการลงทะเบียนเพื่อลดความแออัด โดยจะใช้ทีมของกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย กระทรวงมหาดไทยเดินทางไปลงทะเบียนถึงที่บ้าน นอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. มาช่วยรับลงทะเบียน

อ่านข่าวเพิ่มเติม