ดูหนังออนไลน์
Economics

‘สรรพสามิต’ จับสินค้าผิดกฎหมาย 11,435 คดี ปรับ 214.34 ล้าน!

เผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย สรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 11,435 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 214.34 ล้านบาท

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 11 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 พบการกระทำผิด จำนวน 669 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 15.21 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษก กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุก ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิต ได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลัง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพื้นที่เป้าหมาย ที่คาดว่า อาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส

สรรพสามิต

ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 11 – 18 กุมภาพันธ์ 2564) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 669 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 15.21 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน 370 คดี ค่าปรับ 3.21 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 195 คดี ค่าปรับ 3.77 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 8 คดี ค่าปรับ 0.06 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 42 คดี ค่าปรับ 5.67 ล้านบาท
 • น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 0.04 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 38 คดี ค่าปรับ 1.31 ล้านบาท
 • สินค้าอื่น ๆ จำนวน 14 คดี ค่าปรับ 1.15 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็น

 • น้ำสุรา จำนวน 2,660.945 ลิตร
 • ยาสูบ จำนวน 15,038 ซอง
 • ไพ่ จำนวน 255 สำรับ
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 180,093.000 ลิตร
 • น้ำหอม จำนวน 826 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 105 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 11,435 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 214.34 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน 6,436 คดี ค่าปรับ 58.54 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 3,447 คดี ค่าปรับ 77.42 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 257 คดี ค่าปรับ 3.09 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 478 คดี ค่าปรับ 36.32 ล้านบาท
 • น้ำหอม จำนวน 43 คดี ค่าปรับ 1.79 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 536 คดี ค่าปรับ จำนวน 14.75 ล้านบาท
 • สินค้าอื่น ๆ จำนวน 238 คดี ค่าปรับ 22.43 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็น

 • น้ำสุรา จำนวน 264,212.184 ลิตร
 • ยาสูบ จำนวน 246,142 ซอง
 • ไพ่ จำนวน 18,110 สำรับ
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,095,719.000 ลิตร
 • น้ำหอม จำนวน 87,838 ขวด
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 898 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK