Economics

เงินเราชนะเข้ายัง? เปิดวิธีตรวจสอบรับเงินงวดแรก-พร้อมวิธีใช้เงินได้ที่นี่

เงินเราชนะ เข้ายัง? เช็ควิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน “เราชนะ” งวดแรก 2,000 บาท วิธีการใช้เงินเราชนะ พร้อมเช็คไทม์ไลน์เงินเข้าจนครบ 7,000 บาทได้ที่นี่เลย!!

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึง ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว จำนวน 327,066 คน (ข้อมูล ณ เวลา 15.30 น.)

ทั้งนี้ ประชาชนในกลุ่มดังกล่าว ที่สนใจ และประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ไปลงทะเบียนที่สาขา หรือจุดบริการเคลื่อนที่ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้

กุลยา ตันติเตมิท 10264 e1612944002577
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

เนื่องจาก ทางเจ้าหน้าที่ ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันตัวตน อันจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ ของผู้ลงทะเบียนเอง และป้องกันไม่ให้มีการสวมสิทธิ์ โดยสามารถลงทะเบียน เพื่อขอคัดกรองคุณสมบัติได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 และไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ

สำหรับกลุ่มประชาชน ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง (กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล) และกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com (กลุ่มประชาชนทั่วไป) ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และมีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันนี้ (18 ก.พ.) จำนวน 2,000 บาท

ทั้งนี้ ประชาชนทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว สามารถยืนยันการใช้สิทธิผ่านแถบ (Banner) “เราชนะ” ที่ปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และจะได้รับวงเงินสิทธิเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี จนวงเงินสิทธิครบ 7,000 บาท โดยสามารถสะสมวงเงินสิทธิได้ และใช้จ่ายเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการ ร้านค้าและบริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เราชนะ

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล และกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น แต่ไม่สามารถขอรับสิทธิโครงการได้ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กรณีข้าราชการการเมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ที่รับค่าตอบแทนโดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ

รวมถึงไม่มีลักษณะของงาน ที่เป็นอาสาสมัครหรือเป็นการจ้างรายวัน รวมถึงผู้รับบำนาญปกติ สามารถสละสิทธิทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยของรัฐที่มีลักษณะงานเป็นอาสาสมัครหรือการจ้างรายวัน และได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ผ่านเกณฑ์การคัดกรองของโครงการฯ สามารถยืนยันการใช้สิทธิผ่านแถบ (Banner) “เราชนะ” ที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้

ทั้งนี้ โครงการได้มีการโอนวงเงินสิทธิให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มผู้ถือบัตร) จำนวน 13.69 ล้านคน ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยจากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มผู้ถือบัตร มียอดการใช้จ่ายวงเงินสิทธิหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้วมากกว่า 14,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิมีผู้กดยืนยันตัวตน และกดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งจะได้รับการโอนเงินแน่นอนแล้ว 10.2 ล้านคน แบ่งเป็น

 • กลุ่มที่มีแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จำนวน 6.6 ล้านคน
 • กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com อีก 3.6 ล้านคน

รวมผู้ที่ได้รับโอนเงินในงวดนี้ทั้งสิ้น 10.2 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณรวมกว่า 20,000 ล้านบาท

สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงินกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มีดังนี้

 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 64 (ตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์ผ่านเว็บ www.เราชนะ.com)
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 64 (เริ่มกดยืนยันรับสิทธิ์ ผ่าน “เป๋าตัง”) : รับเงินงวดแรก จำนวน 2,000 บาท
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 64 : รับเงินงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 4 มีนาคม 64 : รับเงินงวดที่ 3 จำนวน 1,000 บาท
 • วันที 11 มีนาคม 64 : รับเงินงวดที่ 4 จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 18 มีนาคม 64 : รับเงินงวดที่ 5 จำนวน 1,000 บาท
 • วันที่ 25 มีนาคม 64 : รับเงินงวดที่ 6 จำนวน 1,000 บาท

วิธีติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

 1. เปิดแอปฯ APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไป หรือ iPhone ที่มี iOS 9.0+ ขึ้นไป
 2. พิมพ์ค้นหา “เป๋าตัง” ในช่องค้นหา
 3. เลือก “GET” หรือ เลือก “ติดตั้ง”
 4. ระบุ เบอร์มือถือ
 5. ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก
 6. กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกด ตกลง
 7. ระบุ PIN เป็นตัวเลข 6 หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง
 8. ยืนยันการตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก
 9. ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet โดยคลิกที่เมนู G-Wallet ตามภาพวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

วิธียืนยันตัวตนเราชนะ

ยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ

 1. เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน
 2. เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน
 3. ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ยืนยันด้วยบัตรประชาชน (กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำการระบุ PIN 6 หลัก และข้ามไปขั้นตอนที่ 6)
 5. สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน
 6. ยืนยันรหัส OTP (กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ข้ามไปขั้นตอนที่ 8)
 7. สแกนใบหน้า
 8. ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้า Home G-Wallet

วิธียืนยันตัวตนเราชนะ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

 1. เลือกเมนูเราชนะ
 2. ยอมรับเงื่อนไขวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง
 3. เลือกจังหวัด ที่เราอยู่ปัจจุบัน
 4. ยืนยันจังหวัดวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง
 5. ระบบจะเข้าสู่หน้า “เราชนะ”

วิธีตรวจสอบเงินเราชนะ ผ่าน “เป๋าตัง” มีดังนี้

 1. กดเข้าหน้าหลักแอพฯ “เป๋าตัง”
 2. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 3. กดเข้าไปที่ G-Wallet
 4. เลือกเมนู เราชนะ กด “ใช้สิทธิ” ที่ปุ่มสีน้ำเงิน

“เป๋าตัง” จะแสดงจำนวนเงินที่โอนเข้าเพื่อใช้จ่าย หรือเงินคงเหลือในโครงการ พร้อมปุ่มกด “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”

วิธีการใช้จ่ายด้วยสิทธิเราชนะ ผ่าน “เป๋าตัง” มีดังนี้

 1. เริ่มจากเปิดแอพฯ “เป๋าตัง” ขึ้นมา แล้วกดไปที่ G-Wallet
 2. เลือกกดที่ “เราชนะ” บนรูปภาพที่มีชื่อโครงการ
 3. เข้าสู่หน้าหลัก “เราชนะ” ตรวจสอบสถานะ แสดงจำนวนเงินที่รับโอนมา หากต้องการใช้จ่ายให้กด “สแกนคิวอาร์โค้ด” เพื่อใช้สิทธิ์
 4. เลื่อนกรอบเพื่อสแกน QR Code จากร้านค้าถุงเงิน หลังจากสแกนติดแล้ว ระบบประมวลผลสักครู่
 5. จากนั้นจะแสดงราคาสินค้า/บริการขึ้นมา ให้ตรวจสอบยอดเงินของสินค้าก่อน
 6. จากนั้นให้กดรหัส 6 หลัก เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ (จ่ายเงิน)
 7. เสร็จสิ้นการใช้จ่าย โดยผู้ใช้งานจะได้ “สลิปหลักฐาน” การใช้สิทธิด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม