Economics

กางกระเป๋าเงินรอ! คลังจ่อโอนเงินเราชนะงวดแรกให้ 10 ล้านคนพรุ่งนี้

กางกระเป๋าเงินรอ! “กระทรวงการคลัง” จ่อโอนเงิน “เราชนะ” งวดแรก 2,000 บาทให้ 10 ล้านคนพรุ่งนี้ เผยล่าสุด “กลุ่มต้องช่วยเหลือพิเศษ” แห่ลงทะเบียนแล้ว 327,066 คน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึง ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว จำนวน 327,066 คน (ข้อมูล ณ เวลา 15.30 น.)

ทั้งนี้ ประชาชนในกลุ่มดังกล่าว ที่สนใจ และประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ไปลงทะเบียนที่สาขา หรือจุดบริการเคลื่อนที่ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้

เราชนะ

เนื่องจาก ทางเจ้าหน้าที่ ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันตัวตน อันจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ ของผู้ลงทะเบียนเอง และป้องกันไม่ให้มีการสวมสิทธิ์ โดยสามารถลงทะเบียน เพื่อขอคัดกรองคุณสมบัติได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 และไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ

สำหรับกลุ่มประชาชน ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง (กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล) และกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com (กลุ่มประชาชนทั่วไป) ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และมีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันพรุ่งนี้ (18 ก.พ.) จำนวน 2,000 บาท

ทั้งนี้ ประชาชนทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว สามารถยืนยันการใช้สิทธิผ่านแถบ (Banner) “เราชนะ” ที่ปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และจะได้รับวงเงินสิทธิเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี จนวงเงินสิทธิครบ 7,000 บาท โดยสามารถสะสมวงเงินสิทธิได้ และใช้จ่ายเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการ ร้านค้าและบริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เราชนะ

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล และกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น แต่ไม่สามารถขอรับสิทธิโครงการได้ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กรณีข้าราชการการเมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ที่รับค่าตอบแทนโดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ

รวมถึงไม่มีลักษณะของงาน ที่เป็นอาสาสมัครหรือเป็นการจ้างรายวัน รวมถึงผู้รับบำนาญปกติ สามารถสละสิทธิทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยของรัฐที่มีลักษณะงานเป็นอาสาสมัครหรือการจ้างรายวัน และได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ผ่านเกณฑ์การคัดกรองของโครงการฯ สามารถยืนยันการใช้สิทธิผ่านแถบ (Banner) “เราชนะ” ที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้

ทั้งนี้ โครงการได้มีการโอนวงเงินสิทธิให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มผู้ถือบัตร) จำนวน 13.69 ล้านคน ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยจากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มผู้ถือบัตร มียอดการใช้จ่ายวงเงินสิทธิหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้วมากกว่า 14,000 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถกดยืนยันตัวตน “เราชนะ” ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อรับวงเงินเราชนะ 7,000 บาทง่าย ๆ ได้ดังนี้

ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

1. เปิดแอปฯ APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไป หรือ iPhone ที่มี iOS 9.0+ ขึ้นไป

2. พิมพ์ค้นหา “เป๋าตัง” ในช่องค้นหา

3. เลือก “GET” หรือ เลือก “ติดตั้ง”

4. ระบุ เบอร์มือถือ

5. ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก

6. กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกด ตกลง

7. ระบุ PIN เป็นตัวเลข 6 หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง

8. ยืนยันการตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก

9 . ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet โดยคลิกที่เมนู G-Wallet ตามภาพวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

วิธียืนยันตัวตนเราชนะ

ยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ

1. เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

2. เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

3. ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

4 .ยืนยันด้วยบัตรประชาชน (กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำการระบุ PIN 6 หลัก และข้ามไปขั้นตอนที่ 6)

5. สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน

6. ยืนยันรหัส OTP (กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ข้ามไปขั้นตอนที่ 8)

7. สแกนใบหน้า

8. ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้า Home G-Wallet

วิธียืนยันตัวตนเราชนะ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

1. เลือกเมนูเราชนะ

2. ยอมรับเงื่อนไขวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง

3. เลือกจังหวัด ที่เราอยู่ปัจจุบัน

4. ยืนยันจังหวัดวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง

5. ระบบจะเข้าสู่หน้า “เราชนะ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK