Economics

ใครพลาดมารวมตรงนี้!! ‘เราชนะ’ เริ่มเปิดให้ ‘ทบทวนสิทธิ’ แล้วเช็คขั้นตอนที่นี่เลย

“เราชนะ” เริ่มเปิดให้เช็คสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com เพื่อ “ทบทวนสิทธิ” แล้ว สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอบแรกไม่ผ่าน
โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้ 8 ก.พ.เป็นต้นไป

“โครงการเราชนะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วยการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยจ่ายเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน (จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564) นั้น

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคน วงเงิน 9,400 ล้านบาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับเงินเพิ่ม 700 บาท และผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับเพิ่ม 675 บาท โอนเงินให้เป็นรายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ จนกว่าครบสิทธิ

เราชนะ ทบทวนสิทธิ

กระทรวงการคลัง ยอมรับว่า พอใจการใช้จ่ายในเศรษฐกิจฐานราก ผ่านบัตรสวัสดิการฯ 1,000 ล้านบาท/วัน จนทำให้เกิดคำว่า “เศรษฐกิจแบบพึ่งพา” ทั้งคนใช้จ่าย และร้านค้ารายย่อย รัฐบาลจึงเดินหน้าส่งเสริมให้ ร้านค้ารายย่อย และผู้ให้บริการ สมัครแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อร่วมโครงการเราชนะ จากเดิม 1.3 ล้านราย เพิ่มอีก 1 ล้านราย หรือเพิ่มเป็น 2.4 ล้านราย รองรับการใช้จ่าย “เศรษฐกิจพึ่งพา”

สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ เพื่อรับโอนเงิน 7,000 บาท/ราย แต่ได้รับ SMS ตอบกลับมาว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” แต่มั่นใจว่าตนเองเข้าข่ายได้รับเงิน เพราะกรอกชื่อ นามสกุล หรือหมายเลขบัตรประชาชน ผิดพลาด ให้เตรียมลงทะเบียนได้ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนกลุ่มที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง ผ่านโครงการคนละครึ่ง เข้าไปตรวจสอบแล้ว “ได้รับสิทธิ” แต่เป็นข้าราชการ ทั้งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ธนาคารกรุงไทย ได้จัดทำแถบข้อความบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จากนั้นให้เข้าไปตอบว่า ไม่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ไม่เช่นนั้นจะมีการเรียกเงินคืนภายหลัง เนื่องจากรัฐบาลเตรียมมาตรการอื่นช่วยเหลือเพิ่มเติม

เราชนะ ทบทวนสิทธิ2

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้เปิดช่องทางให้กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ และกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์

โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยมี 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com (ยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564)

2. เลือกเมนู “ขอทบทวนสิทธิ”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบแจ้ง

4. กระทรวงการคลังนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง โดยผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ดังนี้

  • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

5. ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com

6. ผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าในกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย

สำหรับผู้ให้บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง และตรวจสอบได้ หรือบริการขนส่งสาธารณะ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะ ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือติดต่อที่สาขาของ “ธนาคารกรุงไทย”

อ่านข่าวเพิ่มเติม