Economics

เงินเข้ายัง? ‘เราชนะ’ โอนเงินล็อตแรกเข้าบัตรคนจนแล้ว 9.4 พันล้านบาท

คลังโอนแล้ว “เราชนะ” ล็อตแรกเข้าบัตรคนจน 13.8 ล้านคน จำนวน 9.4 พันล้านบาท พร้อมทยอยโอนสิทธิในครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้า และจะทยอยโอนต่อเนื่องจนครบ 7 พันบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเราชนะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท โดยจะลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com และต้องยืนยันผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลังได้โอนสิทธิการใช้จ่ายในโครงการเราชนะ ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแล้วจำนวน 13.8 ล้านคน คิดเป็นวงเงิน 9.4 พันล้านบาท โดยเงินจำนวนนี้ ผู้ถือบัตรดังกล่าว สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของโครงการนับตั้งแต่วันนี้

เราชนะ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะทยอยโอนสิทธิในครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าและจะทยอยโอนให้ครบ 7 พันบาทในสัปดาห์ถัดไป

สำหรับกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น ขณะนี้ กระทรวงการคลังได้ทำการคัดกรองคนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการเราชนะในเบื้องต้นแล้ว โดยพบว่า มีจำนวน ที่ผ่านสิทธิได้ประมาณ 8.4 ล้านคน ในจำนวนี้ จะได้รับโอนสิทธิรอบแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้มีสิทธิดังกล่าวนั้น จะต้องเข้ามายืนยันรับสิทธิในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ผ่านเว็ปไซต์ www.เราชนะ.com โดยระบบจะเปิดให้ผู้มีสิทธิทำการยืนยัน และ ตอบรับเงื่อนไขของโครงการ เช่น อายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี และ ไม่มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท เป็นต้น ทั้งนี้ ระบบจะมีการตรวจสอบย้อนหลัง หากพบว่า มีรายใดไม่เข้าเงื่อนไข บุคคลนั้น ๆ จะต้องคืนเงินกลับ

ส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไป ซึ่งกระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ขณะนี้ มียอดที่ลงทะเบียนเราชนะแล้วประมาณ 8.7 ล้านคน ในจำนวนนี้ จะต้องทำการคัดกรองคุณสมบัติ และจะประกาศผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสามารถเข้ามาเช็คสิทธิผ่านเว็ปไซต์เราชนะได้ในวันดังกล่าว

เราชนะ

ล่าสุด วันนี้ (5 ก.พ.) เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เพิ่มปุ่มคลิกตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะแล้ว ได้สามารถดำเนินการได้แค่ 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  2. ชื่อจริง (ไม่ต้องใส่ชื่อกลาง)
  3. นามสกุล
  4. ให้เลือกกรอกวัน เดือน ปี เกิด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ตรงกับบัตรประชาชน

จากนั้นกดตรวจสอบสถานะได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีแอปฯ “เป๋าตัง” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ จึงได้สิทธิรับเงิน 7,000 บาท ในโครงการเราชนะ

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ย้ำว่า กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ หรือมีแอปฯ “เป๋าตัง” ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เราชนะได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น

โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์เราชนะเช่นเดียวกัน ซึ่งกระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม