Economics

‘ต่อใบขับขี่’ รถส่วนบุคคลหมดอายุเกิน 1 ปี ‘ขนส่ง’ เปิดให้อบรมออนไลน์ได้แล้ว

“ต่อใบขับขี่” รถส่วนบุคคล หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป “ขนส่ง” เปิดให้อบรมออนไลน์ได้แล้ว ใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมง เก็บผลได้ 90 วัน

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ขบ. ได้พัฒนาระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com สำหรับการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน หรือการขอต่ออายุใบขับขี่ กรณีใบขับขี่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี พบว่าช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถ เนื่องจากสามารถเข้าอบรม e-Learning ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองจากสถานที่ใดก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ต่อใบขับขี่ รถส่วนบุคคล

โดยที่ผ่านมามีการอบรมออนไลน์ เพื่อต่ออายุ ใบขับขี่ 3 ประเภท ได้แก่

  • การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล
  • การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถขนส่ง
  • การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถสาธารณะ

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ขบ. ได้พัฒนาการอบรมออนไลน์เพิ่มอีก 1 ประเภท ได้แก่ การอบรม ต่อใบขับขี่ รถส่วนบุคคล ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ใช้ระยะเวลาในการอบรมจำนวน 2 ชั่วโมง รองรับผู้ต้องการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป

หลังจากอบรมเรียบร้อยแล้วต้องบันทึกผลการอบรมไว้เป็นหลักฐาน และมาดำเนินการตามขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยขั้นตอนจะแตกต่างจากการอบรม 3 ประเภทก่อนหน้านี้ เนื่องจากการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีด้วย

ต่อใบขับขี่ 2564 2021

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่

  • การอบรมต่ออายุ ใบขับขี่ รถส่วนบุคคล
  • การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถขนส่ง
  • การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถสาธารณะ
  • การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไปที่เพิ่มขึ้นมาใหม่

นอกจากจะเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการมาติดต่อกับทางราชการของประชาชนแล้ว ยังลดความเสี่ยงจากกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนในห้องอบรมเป็นระยะเวลานาน สอดคล้องตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม เพื่อให้มีระยะเวลาในจองคิวล่วงหน้าและเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินการให้เรียบร้อย

ซึ่งตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป การดำเนินการด้านใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทั้งการขอใหม่ เปลี่ยนชนิด และต่ออายุ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบในการดำเนินการด้วย

ส่วนการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่ ที่ยังไม่เคยมี ใบขับขี่ มาก่อนนั้น ในปัจจุบันยังไม่มีการบรรจุไว้ในการอบรมออนไลน์ เนื่องจากจำเป็นต้องมีความเข้มข้นทั้งเรื่องของการอบรมและการสอบปฏิบัติที่ผู้ขอรับต้องเข้ามาแสดงตน ต้องผ่านการอบรมและทดสอบด้วยตนเอง

สำหรับผู้ต้องการดำเนินการด้านใบขับขี่ขอให้จองคิวล่วงหน้าผ่าน

สอบใบขับขี่ e1612147811538
ขอบคุณภาพจากกรมการขนส่งทางบก

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ตั้งแต่รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ขบ. ก็ได้ผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้าน ใบขับขี่ เพื่อให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบขับขี่และผู้ประจำรถได้ตามปกติทุกกระบวนงาน ทั้งการขอรับใบขับขี่ใหม่ และการต่ออายุใบขับขี่ที่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานขนส่ง แต่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละช่วงเวลาตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยได้กำหนดช่วงเวลาการให้บริการและจองคิว ใบขับขี่ ดังนี้

  • ผู้ที่จองคิวล่วงหน้า ไว้ในวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564

ให้สิทธิเข้าจองคิวใหม่ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของ ขบ.

  • ผู้ที่จองคิวล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ให้เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ตามปกติ

  • ผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน

ให้เริ่มจองคิว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของ ขบ.

ใบขับขี่ 2564 2021

อ่านข่าวเพิ่มเติม