Economics

ได้เงินมั้ย? เปิดตรวจสอบสิทธิ์ ‘เราชนะ’ รับเงิน 7,000 บาทแล้วแค่ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

“กระทรวงการคลัง” เปิดตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงิน 7,000 บาทแล้ว แค่ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ เลย ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น คลังเริ่มรับเงินงวดแรกแล้ววันนี้ (5 ก.พ.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเราชนะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท โดยจะลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com และต้องยืนยันผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

เราชนะ

ล่าสุด วันนี้ (5 ก.พ.) เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เพิ่มปุ่มคลิกตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะแล้ว ได้สามารถดำเนินการได้แค่ 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  2. ชื่อจริง (ไม่ต้องใส่ชื่อกลาง)
  3. นามสกุล
  4. ให้เลือกกรอกวัน เดือน ปี เกิด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ตรงกับบัตรประชาชน

จากนั้นกดตรวจสอบสถานะได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีแอปฯ “เป๋าตัง” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ จึงได้สิทธิรับเงิน 7,000 บาท ในโครงการเราชนะ

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ย้ำว่า กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ หรือมีแอปฯ “เป๋าตัง” ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เราชนะได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น

โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์เราชนะเช่นเดียวกัน ซึ่งกระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง

เราชนะ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความพร้อมในการโอนวงเงินสิทธิ์ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มผู้ถือบัตรฯ) ครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะได้รับวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ จนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท (ได้รับวงเงินเพิ่มจำนวน 5,400 บาท สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และ 5,600 บาท สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี)

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือบัตรฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าว และสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยกลุ่มผู้ถือบัตรฯ สามารถตรวจสอบวงเงินสิทธิ์คงเหลือได้ที่เครื่องกดเงินอัตโนมัติ (Cash Machine หรือ ATM) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือเครื่องรูดบัตร (Electronic Data Capture: EDC) ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

โฆษกกระทรวงการคลัง ยังเน้นย้ำถึ งการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับกลุ่มประชาชน ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo