Economics

แวะปั๊มด่วน! ปตท.-บางจากฯ ขึ้นราคาน้ำมัน 40 สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้


ปตท.-บางจากฯ แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมัน 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปตท. และบางจากฯ แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร  มีผล 4 กพ. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

030264 outline

ULG = 32.06, GSH95 = 24.65, E20 = 23.14, GSH91 = 24.38, E85 = 19.69, HSD- B7= 25.49, HSD-B10 = 22.49, HSD-B20 = 22.24, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 29.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้น ยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

S 112828422

อ่านข่าวเพิ่มเติม