Economics

แห่ลงทะเบียนเราชนะแล้ว 8.05 ล้านคน เปิดตรวจสอบสิทธิ์ 8 ก.พ.นี้

แห่ลงทะเบียน “เราชนะ” แล้วมากกว่า 8.05 ล้านคน เตรียมเปิดตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com วันที่ 8 ก.พ.นี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วมากกว่า 8.05 ล้านคน

เราชนะปก28164

โดยประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และใช้วงเงินสิทธิ์ในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่า สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” อาจเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด โดยผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทาง www.เราชนะ.com ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการที่สนใจเข้าร่วมโครงการเราชนะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

อ่านข่าวเพิ่มเติม