Economics

‘วินจยย.-แท็กซี่-รถตู้-สองแถว’ เช็คด่วน! ขนส่งเปิดเงื่อนไข ร่วม ‘เราชนะ’

กรมการขนส่งทางบก เปิดทาง บริการด้านขนส่งสาธารณะ ครอบคลุมถึง วินรถจักรยานยนต์ ลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้า ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ “เราชนะ” เพื่อบรรเทา และลดภาระประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งจะมีการให้เงินเยียวยาคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ตลอดโครงการนั้น

cover เราชนะ รถสาธารณะ

ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ สามารถเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าได้ เพื่อเพิ่มช่องทาง และโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระค่าบริการ

ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะทุกประเภท ยกเว้นสายการบิน สามารถเข้าไปลงทะเบียน ในฐานะร้านค้า ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

  • กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว ให้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  • กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้) รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า Airport Rail Link และรถไฟ จะดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย

สำหรับกลุ่มกลุ่มรถโดยสาร ที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย

  • เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
  • ประเภทการขนส่งที่ให้บริการ

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบ เพื่อยืนยันสถานะ การเป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

ดังนั้น ในขั้นตอนการลงทะเบียน การเลือกประเภทการขนส่ง จึงต้องถูกต้องกับประเภทใบอนุญาตขับรถที่ได้รับด้วย เช่น ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นต้น

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นแนะนำผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ที่ต้องการร่วมโครงการ “เราชนะ” เตรียมความพร้อม ก่อนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร ผูกกับแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้วจึงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” กรณีที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนในโครงการ “เราชนะ” ได้ทันที

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ลงทะเบียน และผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมในโครงการ “เราชนะ” แล้ว จะได้รับสติกเกอร์จากธนาคารกรุงไทย สำหรับติดที่ตัวรถ เพื่อแสดงสถานะการเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน รวมทั้ง จะต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสาร ให้เดินทางได้อย่างปลอดภัย

การจัดเก็บค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบ หรือแอบอ้างสถานการณ์โควิด-19 ในการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องมีมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

หากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือการฉวยโอกาสในทุกรูปแบบ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการลงโทษตามกฎหมายทันที

สำหรับประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย การให้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย แจ้งสายด่วน โทร. 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม