Economics

แห่ลงทะเบียน ‘เราชนะ’ แล้วทะลุ 2 ล้านคน ยันระบบไม่มีปัญหา

“กระทรวงการคลัง” เผยลงทะเบียน เราชนะ วันแรกไม่มีปัญหา ชี้ 2 ชั่วโมงแรกลงทะเบียนแล้วกว่า 2 ล้านคน ยันพร้อมเปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการคลังเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทั้งคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง www.เราชนะ.com ในช่วง 2 ชั่วโมงแรก มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 2 ล้านคน

ทั้งนี้ ระบบการลงทะเบียนของ ธนาคารกรุงไทย ไม่มีปัญหาขัดข้องแต่อย่างใด โดยสามารถรองรับการลงทะเบียนได้ 5 แสนคนต่อวินาที ขณะที่ประชาชนเห็นว่า รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่อง จากวันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้ง เวลา 06.00-23.00 น. เพราะไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน

สำหรับกลุ่มอยู่ในฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ได้ยืนยันตัวตนไปแล้วก่อน วันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ เพราะจะได้คัดกรองและตรวจสอบสิทธิ์ การเข้าร่วมโครงการเราชนะโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จากนั้นให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับวงเงินสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยท่านจะได้รับวงเงินเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนครบวงเงินสิทธิ์

เราชนะ

สำหรับคุณสมบัติของผู้ได้รับการเยียวยาในโครงการเราชนะ มีดังนี้

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
 7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ส่วนขั้นตอนในการลงทะเบียนเราชนะมี 5 ขั้นตอน ได้แก่

 1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
 2. กดปุ่มยอมรับเงื่อนไข และยืนยัน
 3. กรอกข้อมูลที่ต้องระบุ
  – ชื่อ-สกุล
  – เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  – รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
  – วัน เดือน ปีเกิด
  – เบอร์โทรศัพท์
 4. กรอกรหัส OTP
 5. รอตรวจสอบสิทธิทาง www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
เราชนะ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกว่า กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันนี้ (29 ม.ค.) เป็นต้นไป และจะโอนเงินงวดแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564

โดยการใช้สิทธิโครงการเราชนะ เป็นในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เน้นการใช้จ่ายในร้านที่ไม่ใช่นิติบุคคล จะคล้ายกับโครงการคนละครึ่ง คือ ใช้จ่ายในร้านค้าธงฟ้า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าที่ลงทะเบียนเราชนะ เพราะกลุ่มเป้าหมายจะกว้างกว่าคนละครึ่ง ทุกกลุ่มอาชีพ รับจ้าง อิสระ ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร

ทั้งนี้ โครงการเราชนะ จะเป็นส่วนเพิ่มเติมจากคนละครึ่ง แต่จะเพิ่มให้สามารถบริการได้ อาทิ ขนส่งสาธารณะ ขนส่งส่วนบุคคล แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ ดังนั้น สามารถใช้เงินจากโครงการเราชนะขึ้นแท็กซี่ แต่แท็กซี่คันนั้นต้องลงทะเบียนเราชนะ เพื่อเป็นผู้ให้บริการได้ โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะ จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 29 มกราคม-30 มีนาคม

ส่วนวงเงินจากมาตรการเราชนะ จะใช้ผ่านเป๋าตัง ใช้เงินได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถ้าใช้ไม่หมดก็จะไม่มีสิทธิใช้ได้อีก โดยเงื่อนไขสำคัญของเราชนะที่ประชนควรรู้คือ การใช้จ่ายเงินจะไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการต่างๆ และไม่สามารถใช้เพื่อชำระค่าสินค้าอื่น เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo